Verhuizing vanuit het buitenland naar Apeldoorn (immigratie)

Verhuist u vanuit het buitenland naar Apeldoorn? Geef dit dan binnen vijf werkdagen persoonlijk door aan de balie in het stadhuis. Dit kan alleen op afspraak. U wordt dan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Ook wanneer u in een half jaar minimaal 4 maanden in Nederland blijft, schrijft u zich in.

Lees meer

U kunt zich alleen inschrijven als:

 • U in een half jaar minimaal 4 maan­den in Ne­der­land komt wo­nen;
 • U een adres in Apeldoorn heeft;
 • U een geldig identiteitsbewijs heeft
 • U de Nederlandse nationaliteit heeft of
  • de nationaliteit van een andere land van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.
  • u heeft een andere nationaliteit en heeft een verblijfsvergunning of heeft deze aangevraagd. De verblijfsvergunning of het bewijs dat deze is aangevraagd (sticker of brief IND) moet u meenemen.

U moet zelf langskomen om u in te schrijven. Iemand anders kan dit niet voor u regelen. Als u samen met uw partner en/of kinderen wilt inschrijven moeten zij dus ook meekomen naar de afspraak. Nadat u bent ingeschreven, ontvangt u binnen vier weken een overzicht met uw persoonsgegevens. Ook ontvangt u dan uw Burgerservicenummer (BSN) als u deze nog niet heeft.

Bel met 14055 om een afspraak te maken.

Neem mee naar de afspraak:

(van alle personen die zich komen inschrijven)

 • Een geldig identiteitsbewijs of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt;
 • Huur- of koopcontract. Heeft u deze niet? Neem dan een ingevulde toestemmingsverklaring (pdf, 752kB) mee en een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon die toestemming geeft.
 • Als u in het buitenland bent geboren: een geboorteakte.

Wanneer ook van toepassing:

 • Andere originele documenten uit het buitenland, zoals een huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een bewijs als bewijs dat het huwelijk door overlijden is beëindigd. Bekijk hiervoor de pagina Akten inleveren en registreren
 • Als u uit Curaçao, Sint Maarten, Aruba of de gemeenten Bonaire, St. Eustatius en Saba komt: een bewijs van uitschrijving (PIVA-PL).
 • Andere documenten die gaan over uw persoonlijke situatie.
 • Als u al eerder in Nederland heeft gewoond: uw BSN.

Binnen 2 weken ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de inschrijving.

Het inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) is gratis.

Uw Reactie
Uw Reactie