Grondwater en Afvalwater

We zijn zuinig op ons water. Het lozen van (vervuild) water, het verspillen van water of het onttrekken van grondwater kan veel invloed hebben op ons milieu. Daarom gelden er regels voor sommige activiteiten rondom water. Soms is het aanvragen van een vergunning nodig.

Lees meer

Grondwater en afvalwater zijn kostbare hulpbronnen. Het lozen van vervuild water, verspilling of grondwateronttrekking kan het milieu sterk beïnvloeden. Regels en soms vergunningen zijn nodig voor activiteiten rondom water. Op de website van Omgevingsdienst Veluwe leest u hier meer over.

Uw Reactie
Uw Reactie