Bodem

Werkt u of gaat u werken met bodem of grond? Bijvoorbeeld het bouwen of verbouwen van uw woning of bedrijfspand? Dan moet u rekening houden met regels over bodem en grond. Het kan zijn dat grond vervuild is en dat u daarom maatregelen moet nemen. Ook bij het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u te maken krijgen met regels over bodemgebruik.

Lees meer

Op de website van Omgevingsdienst Veluwe leest u meer over onder andere bodemonderzoek, bodemverontreiniging melden en over het verwerken van grond tijdens een bouwproject. Omgevingsdienst Veluwe ziet toe op de uitvoering en naleving van de regels over bodem en grond.

Uw Reactie
Uw Reactie