Wat doet de raad?

De gemeenteraad bepaalt wat er gebeurt in gemeente Apeldoorn. De raad heeft verschillende manieren om beleid van de gemeente te maken - of te veranderen.

De gemeenteraad bestuurt gemeente Apeldoorn

Wie bestuurt Apeldoorn eigenlijk? Dat is de gemeenteraad, door beleid te maken of te veranderen. De raad heeft verschillende manieren om dat te doen. Wat de gemeenteraad besluit, wordt uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders.

Wat doet de gemeenteraad? In een korte animatie ziet u hoe Apeldoorn bestuurt wordt.

Dit zijn de middelen van de gemeenteraad

De raad heeft verschillende manieren om beleid van de gemeente te maken - of te veranderen. 

Een amendement is een tekstwijziging in een raadsbesluit dat door het college van burgemeester en wethouders is voorgesteld. U kunt ingediende amendementen bekijken via het Raadsinformatiesysteem.

Een motie is een uitspraak van de raad over een onderwerp dat ter besluitvorming op de raadsagenda staat. Een motie kan een wens, een verzoek of een opdracht zijn. Ook kan een raadslid met een motie   een afkeuring over iets uitspreken: dit heet een motie van afkeuring, een motie van wantrouwen (tegen één of meerdere wethouders of het hele college van B en W) of een motie van treurnis (dit is iets minder erg dan een motie van afkeuring). Als de raad een motie aanneemt, is dit niet bindend. Het is geen wijziging van een besluit. Het is wel een door de raad(meerderheid) gedragen politieke uitspraak. 

Dit is een motie over een onderwerp dat niet op de agenda van de gemeenteraad staat. Meestal gaat dit over een actueel onderwerp.

Raadsleden stellen schriftelijke vragen over gebeurtenissen of plannen van het college van burgemeester en wethouders die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Het college moet deze vragen binnen vier weken beantwoorden. 

Aan het einde van elke raadsvergadering kan een gemeenteraadslid tijdens het vragenuurtje een vraag stellen aan het college van burgemeester en wethouders over een actuele kwestie. Een raadslid moet de vraag om uiterlijk 16.00 uur op de dag van de raadsvergadering indienen. Het presidium van de gemeenteraad kan de vraag weigeren als het onderwerp niet voldoende nauwkeurig is geformuleerd of als het onderwerp al tijdens de raadsvergadering van die dag aan de orde komt.

Actualiteitsvragen geven de raadsleden de mogelijkheid om meerdere vragen over één onderwerp te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De vragen worden van tevoren naar het college gestuurd en tijdens de gemeenteraadsvergadering beantwoord. Het presidium van de gemeenteraad kan actualiteitsvragen weigeren als  het onderwerp niet voldoende nauwkeurig is geformuleerd of als het onderwerp al tijdens de raadsvergadering van die dag aan de orde komt.

Een spoeddebat is een raadsdebat over een actueel onderwerp. Het is een lichtere vorm van verantwoording vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Anders dan bij actualiteitsvragen is er bij dit raadsinstrument ruimte voor een debat tussen alle gemeenteraadsfracties. Raadsfracties die een spoeddebat willen voeren, maken hun vragen uiterlijk 24 uur voor de eerstvolgende plenaire raadsvergadering bekend. De gemeenteraad neemt tijdens de plenaire gemeenteraadsvergadering een meerderheidsbesluit of het spoeddebat daadwerkelijk kan worden gevoerd.

Met dit instrument wordt het college van burgemeester en wethouders tijdens een raadsvergadering bevraagd of ter verantwoording geroepen. Dit is een 'zwaarwegend' instrument, meestal over een politiek gevoelig onderwerp.

Dit is een controle-instrument dat de gemeenteraad als geheel kan inzetten met een meerderheidsbesluit. Het is een (vaak diepgravend) onderzoek naar een (politieke) kwestie. Een instrument met een zware politieke lading.

In januari 2012 verscheen het rapport van het raadsonderzoek naar het grondbedrijf. U kunt het rapport hier downloaden:

In december 2005 verscheen het rapport van het raadsonderzoek Reesink. U kunt het rapport en de bijlagen hier downloaden:

Een voorstel dat door een raadslid is gemaakt en waarover de gemeenteraad een besluit neemt. Een voorbeeld van een initiatiefvoorstel is de wijziging van de verordening op de winkeltijden.

Het wettelijk kader van de raad

De Apeldoornse gemeenteraad werkt op basis van lokale reglementen.

Uw Reactie
Uw Reactie