Bijna 4000 inwoners reageren op voorstellen Nieuw voor Oud

Wat is de impact van de 66 besparingsvoorstellen van Nieuw voor Oud op inwoners, organisaties en ondernemers in de gemeente Apeldoorn?

Op die vraag wilde de gemeenteraad een antwoord hebben van de Apeldoorners nog voordat er politieke knopen doorgehakt worden. Bijna 4000 inwoners reageerden tussen 18 en 31 mei op de publieksenquête of tijdens laagdrempelige gesprekken op de zaterdagmarkt en het stadhuis. 

Impact die mensen raakt
De resultaten van deze publieksactie vind je in de Raadsrapportage ‘Apeldoorners over lokale besparingen’. Die staat vol met quotes van inwoners; hoe zij denken over de voorstellen en gemeentefinanciën in het algemeen. In de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van donderdag 13 juni bespreken raadsleden wat ze hebben opgestoken van hun gesprekken en de enquêteresultaten. Welke impact zien zij? Wat raakte hen? Je kunt de PMA live bijwonen om 19.00 uur in de raadzaal of via de live stream op het Raadsinformatiesysteem. Een moment om te ervaren hoe de reacties van inwoners uit Apeldoorn op raadsleden overkomen.

Veel reacties op enquête Nieuw voor Oud
Via het Bewonerspanel ontving de gemeenteraad 3149 reacties, waarvan ruim 1000 mensen met een persoonlijke boodschap daarbij. Volgens Data Lab is dat een hoge respons. De gemiddelde enquête levert tussen 2000 en 2500 reacties op. Inwoners werden ook via de huis-aan-krant en sociale media opgeroepen online te reageren op dezelfde vragenlijst. Dat leverde nog eens 358 reacties op. Raadsleden gebruikten deze vragenlijst ook op de zaterdagmarkt.

Samen aan tafel
Op 30 mei was de Politieke Markt Apeldoorn over Nieuw voor Oud. Tijdens Eet Mee met de Raad gingen inwoners en raadsleden in gesprek over de besparingen. Na deze speeddate was er inspraak op een laagdrempelige manier. In vijf rondetafelgesprekken kwam iedereen aan het woord. Organisaties, ondernemers en inwoners konden hun mening geven over de Nieuw-voor-Oud-voorstellen. De reacties zijn terug te lezen in de Raadsrapportage.

Gezamenlijke publieksactie
Deze publieksactie is voorbereid door een stuurgroep met raadsleden Jenny Elbertsen, Chris Schouten, Henk Veneman en Robert Jan Jonker en wethouder financiën Henk van den Berge. In opdracht van griffier Marit Stam ging een projectgroep aan de slag onder leiding van Astrid Sluis en Nicole Dürr. Diverse vakspecialisten verzorgden samen met de raadsgriffie de uitvoering van alle activiteiten. Na 13 juni stappen raad en college over naar de fase dat Nieuw voor Oud concreet wordt in het Financieel Perspectief; een proces dat op 11 juli tot besluitvorming leidt.

(fotograaf: Henk van den Berge)

Uw Reactie
Uw Reactie