De raadsfracties

De gemeenteraad bestaat uit 13 fracties en 39 raadsleden. Deze zijn democratisch gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

De 13 fracties en 39 raadsleden in de gemeenteraad

Dit is de gemeenteraad sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

De zetelverdeling in de raad is als volgt:

1. VVD: 6 raadsleden | 2 fractievertegenwoordigers

2. Lokaal Apeldoorn: 6 raadsleden | 1 fractievertegenwoordiger

3. GroenLinks: 4 raadsleden | 3 fractievertegenwoordigers

4. PvdA: 3 raadsleden | 2 fractievertegenwoordigers

5. ChristenUnie: 3 raadsleden | 1 fractievertegenwoordiger

6. D66: 3 raadsleden | 1 fractievertegenwoordiger

7. BvA: 3 raadsleden | 2 fractievertegenwoordigers

8. CDA: 2 raadsleden | 2 fractievertegenwoordigers

9. WijApeldoorn: 2 raadsleden | 3 fractievertegenwoordigers

10. Partij voor de Dieren: 2 raadsleden | 2 fractievertegenwoordigers

11. SGP: 2 raadsleden - 2 fractievertegenwoordigers

12. SP: 2 raadsleden | 1 fractievertegenwoordiger

13. 50Plus: 1 raadslid

Wat zijn fractievertegenwoordigers?

Door de grote hoeveelheid onderwerpen op de agenda van de raad, komen raadsfracties soms tijd tekort. Fractievertegenwoordigers helpen de raadsleden. Een fractievertegenwoordiger is lid van een politieke partij en heeft op de kieslijst gestaan. Maar hij of zij is geen raadslid en maakt geen deel uit van de gemeenteraad. Daarom mag een fractievertegenwoordiger ook niet het woord voeren tijdens een plenair raadsdebat. Fractievertegenwoordigers hebben wel net als de raadsleden een belofte of eed afgelegd bij hun benoeming als fractievertegenwoordiger. Fractievertegenwoordigers kunnen namens hun politieke fractie het woord voeren tijdens de bijeenkomsten van de Politieke Markt. Deze bijeenkomsten dienen onder andere ter voorbereiding van besluiten. 

  • Contact met de gemeenteraad
Uw Reactie
Uw Reactie