Niet-openbare vergaderingen

Bij sommige onderwerpen zijn de vergaderingen niet openbaar. Dit zijn de onderwerpen waar de gemeenteraad niet-openbaar heeft vergaderd.

Niet-openbare vergaderingen

De raad vergadert in principe altijd openbaar. Maar soms is het nodig dat de gemeenteraad onderwerpen niet openbaar bespreekt. Dat kan te maken hebben met financiële en strategische belangen van de gemeente of van een onderhandelingspartner. En soms heeft dat te maken met de persoonlijke levenssfeer van burgers.

 In zo'n geval besluit het Presidium een onderwerp niet in de openbaarheid te behandelen.

In 2021 heeft de gemeenteraad 11 keer niet openbaar vergaderd:

 1. Verkabeling in de Maten en Osseveld-Woudhuis
 2. 25-03-2021 Aanvraag in het kader van de woningbouwimpuls (WBI)
 3. 20-05-2021 Presentatie Omgevingsvisie toelichting deel 2 + OER
 4. 03-06-2021 Weerbaar Bestuur: ondermijning
 5. 02-09-2021 Aanvraag voorbereidingskrediet realisatie centrale brandweerpost VNOG
 6. 02-09-2021 Locatiekeuze Skaeve Huse
 7. 23-09-2021 16e wijziging APV - kamerverhuur
 8. 30-09-2021 Bibob, achtergrond en praktijk
 9. 04-11-2021 Stand van zaken parkeeroplossing Apeldoorn West
 10. 18-11-2021 Bijpraten raad over handhavingszaak 
 11. 20-01-2022 Leerplein 055

In 2020 heeft de gemeenteraad tot het zomerreces 2 keer niet openbaar vergaderd:

 1. 20-02-2020: Presentatie nieuw zwembad
 2. 07-05-2020: De Hoenderloo Groep

In 2019 heeft de gemeenteraad 13 keer niet openbaar vergaderd:

 1. 10-01-2019: Analyse kostenontwikkeling jeugdhulp 2018 inclusief uitvoeringsplan
 2. 10-01-2019: Stand van zaken Hornbach – de Voorwaarts
 3. 07-02-2019: Theehuis Westenenkerpark
 4. 07-02-2019: Presentatie ontwikkelingsscenario’s Juliana locatie
 5. 14-02-2019: Zienswijze luchthavenbesluit Lelystad Airport
 6. 21-03-2019: Handhaving aangetroffen asbest in flatgebouw
 7. 11-04-2019: Handhaving illegale bebouwing
 8. 09-05-2019: Contractbespreking Omnisport
 9. 19-09-2019: Voortgang ontwerpfase herinrichting Marktplein tot Plein van de Stad
 10. 17-10-2019: Bijeenkomst depolarisatie rondom de intocht van Sinterklaas
 11. 07-11-2019: Veiligheidsmaatregelen landelijke intocht Sinterklaas
 12. 12-12-2019: (illegale) prostitutie (Ontmoeting)
 13. 19-12-2019: De Hoenderloo Groep

In 2017 is 9 keer niet openbaar vergaderd:

 1. 26-01-2017: verlenging huur- en exploitatieovereenkomst Omnisport
 2. 16-02-2017: voorbereidingsbesluit Vlijtseweg en Voorbereidingsbesluit Julianatoren
 3. 29-06-2017: ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen Oudedijk 59/61
 4. 29-06-2017: openbaar onderwijs en kleine scholen
 5. 21-09-2017: verlenging huur- en exploitatieovereenkomst Omnisport
 6. 02-11-2017: actuele ontwikkelingen rondom geitenhouderijen
 7. 02-11-2017: voorbereidingsbesluit Vlijtseweg 182 en 184 (supermarkten)
 8. 16-11-2017: zienswijze conceptbegroting 2018 Leerplein 055
 9. 07-12-2017: veiligheidsmaatregelen Serious Request

2018

In 2018 is 11 keer niet openbaar vergaderd:

 1. 11-01-2018: PlusOV 
 2. 18-01-2018: Teuge
 3. 22-02-2018 : PlusOV
 4. 24-05-2018: ontwerpbestemmingsplan Vlijtseweg
 5. 07-06-2018: zienswijze conceptjaarverslag 2017 Leerplein055
 6. 05-07-2018: besluitvorming Oudedijk 59-61 Uddel
 7. 20-09-2018: PlusOV
 8. 27-09-2018: PlusOV
 9. 06-12-2018: presentatie ontwerpen Marktplein
 10. 20-12-2018: opzegging huur Eksterweg/Finse School/Mudanthe
 11. 20-12-2018: concept uitgangspuntennotitie aanbesteding routegebonden vervoer
Uw Reactie
Uw Reactie