Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

3 miljoen tegen dak- en thuisloosheid

07-01-2021

De zorgregio Oost-Veluwe, waar Apeldoorn onderdeel van uitmaakt, krijgt ongeveer 3 miljoen euro van het ministerie van VWS om dak- en thuisloosheid tegen te gaan. Dit wordt gebruikt om iemand die dakloos raakt, op korte termijn weer zo zelfstandig mogelijk te laten wonen.

Mijn Apeldoorn

Wethouder Nathan Stukker is erg blij met het toegekende geld: “Dakloosheid is een schrijnend probleem, dat eigenlijk natuurlijk niet zou moeten bestaan in onze welvarende samenleving. Maar de werkelijkheid is anders en daarom wil ik er alles aan doen om deze mensen zo goed mogelijk op te vangen en te begeleiden. Met als uiteindelijk doel dat er weer een woning voor hen beschikbaar komt.”

Het geld wordt onder andere besteed aan de volgende projecten:

 • Logeervoorziening
  De logeeropvang is gericht op (voormalig) dak- en thuislozen met een psychische kwetsbaarheid die soms weer even behoefte hebben aan kortdurende opvang om terugval te voorkomen.
 • Convenant met particuliere verhuurders
  Het sluiten van een convenant met particuliere verhuurders is bedoeld om huurschulden eerder in beeld te krijgen en daardoor huisuitzettingen te voorkomen.
 • Vernieuwing van de opvang.
  Het verbouwen van Omnizorg en het uitbreiden van de menskracht, zodat er meer begeleiding mogelijk is.
 • FFwonen 2.0
  Het wooninitiatief FFwonen in Beekbergen krijgt een tweede locatie voor dak- en thuislozen waarbij geen sprake is van verslavings- of psychische problematiek.
 • Langere ambulante begeleiding
  Langere begeleiding door outreachende teams; van leven op straat tot zes maanden nadat de inwoner weer zelfstandig woont.