Wat zoekt u:

Voorjaarsnota 2016

De gemeente maakt elk jaar een voorjaarsnota.

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn heeft op 25 april 2016 de ontwerp-Voorjaarsnota 2016 vastgesteld. De Voorjaarsnota 2016 wordt gepubliceerd en aangeboden aan de raad.