Ga naar de homepage

Fietspad Zwitsal Apeldoorn symbolisch geopend door gedeputeerde en wethouder

30-11-2017 16.50 uur

Donderdag 30 november openden gedeputeerde van de provincie mevrouw Bea Schouten en wethouder Detlev Cziesso het fietspad langs het kanaal bij Zwitsal Apeldoorn. Beiden fietsten op innovatieve elektrische fietsen, passend bij het duurzame karakter van het terrein. Ook het fietspad is duurzaam: er is gekozen voor een fietspad in betonnen uitvoering. Dat heeft een langere levensduur, heeft minder onderhoud nodig dan asfalt en biedt meer weerstand tegen ‘opdrukkende‘ boomwortels. De verlichting, die eind volgende week wordt geplaatst, is in Led-uitvoering. Zodra de verlichting is aangebracht wordt het fietspad opengesteld voor iedereen.

Mijn Apeldoorn

Aanwinst

Detlev Cziesso was vereerd met het bezoek van Bea Schouten. De provincie draagt flink bij aan de ontwikkeling van het Zwitsalterrein. Bijvoorbeeld in het opknappen van de gebouwen, omvangrijke bodemsanering en aanpak van de openbare ruimte. De aanleg van het fietspad hoort daar ook bij. Het zorgt aan de kanaalzijde voor extra beleving van het Zwitsalterrein. Bovendien is het een aantrekkelijke, verkeersveilige route: het fietspad ‘opent het terrein’ en vormt de ontbrekende schakel in veilige fietsroutes in noord-zuid richting. De tweede fase (van de Ring tot aan de Anklaarseweg) die in het voorjaar van 2018 gereed zal zijn, maakt direct verbinding met het buitengebied. Daarmee is het fietspad ook een recreatieve aanwinst.

Nieuw stuk stad

“Apeldoorn ligt goed op koers met het Zwitsalterrein”, vindt Cziesso. “De plannen voor de aanleg van de openbare ruimte zijn volop in uitvoering. De parkeerterreinen zijn prachtig aangelegd met veel groen zoals taxus-hagen, stelconplaten en klinkers. Mooi passend bij het terrein. Het grote Zwitsalpark, waar evenementen kunnen worden georganiseerd. En straks ook een mooie groene verbinding is tussen de wijk De Parken en Zevenhuizen. Aan de overkant van de Vlijtseweg, op de voormalige gemeentewerf, start in 2019 woningbouw. Zo wordt dit voormalig industriële deel van de binnenstad weer open en toegankelijk voor iedereen. Een nieuw stuk stad, met daarin volop ruimte voor ontdekking!”

Onder de indruk

Zwitsal Apeldoorn vormt daarin het hart, de drijvende motor, ziet Bea Schouten. “Met zo’n terrein verbindt je het binnenstedelijk gebied.” Ze is zeer onder de indruk van alle ontwikkelingen op het terrein. “We hadden niet durven hopen dat dit eruit zou komen”, wijst ze op de levendigheid en de vele ontwikkelingen. “Ik ben ervan overtuigd dat nog veel meer mensen dit terrein gaan ontdekken. Het fietspad heeft daarin een belangrijke rol. Dit terrein gaat een nog veel grotere vlucht nemen. Ik blijf het vol enthousiasme volgen!”

“We hadden niet durven hopen dat dit eruit zou komen!” - Bea Schouten