Ga naar de homepage

Financiële regelingen

Meer informatie over gemeentelijke, provinciale en landelijke regelingen.

Mijn Apeldoorn

Gemeentelijke regelingen

 • De gemeente Apeldoorn biedt een lening tegen een lage rente aan voor duurzaamheidsvoorzieningen in of aan wooncomplexen. De duurzaamheidsvoorzieningen moeten wel bij ten minste vier grondgebonden woningen of appartementen tegelijk worden uitgevoerd. Meer informatie vindt u op de pagina Samen uw wooncomplex verduurzamen.
 • Apeldoornse sportverenigingen kunnen op basis van de ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur in aanmerking komen voor een renteloze lening.

Provinciale regelingen

 • De provincie verstrekt maximaal € 4.000 voor het laten uitvoeren van een ‘Scan VvE’, een onderzoek naar de haalbaarheid van een Nul-op-de-Meter renovatie van een appartementengebouw in stappen of in één keer. Meer informatie vindt u op de website van de provincie.
 • Verder verstrekt de provincie subsidie aan beheerders van een buurthuis, dorpshuis of een ander gebouw voor en door de gemeenschap die energiebesparende – of opwekkende maatregelen willen realiseren.  Meer informatie op de website van de provincie. Deze regeling maakt o.a. het plaatsen van zonnepanelen extra aantrekkelijk. De Taskforce Zonne-energie helpt u graag verder op weg met het verkennen van de mogelijkheden voor zonnepanelen op uw gemeenschapsvoorziening.

Op de website van de Provincie Gelderland vindt u meer informatie over provinciale regelingen.

Landelijke regelingen

Energieregelingen voor bedrijven

 • Speciaal voor bedrijven, instellingen of organisaties met concrete wensen om te investeren in energiebesparing of opwekking van duurzame energie heeft de gemeente Apeldoorn het Energiefonds opgericht.
 • Op de pagina Bedrijven en Energie staat informatie over subsidiemogelijkheden en organisaties die verder kunnen helpen.
 • 'Stedendriehoek innoveert' heeft twee soorten vouchers beschikbaar voor midden- en kleinbedrijf, o.a. op het thema EMT (energie/milieu).
  1. Onderzoek, experimenten en haalbaarheidsstudies (50%, maximaal € 50.000)
  2. Business case uitwerken (50%, maximaal € 10.000)
  Meer informatie op de website Stedendriehoek innoveert

Collectieve inkoop- en kortingsacties

Daarnaast organiseert de gemeente samen met lokale en regionale partners regelmatig collectieve inkoop- en kortingsacties voor bijvoorbeeld zonnepanelen of isolatie. Kijk op Energiek Apeldoorn voor het actuele aanbod.

Overige regelingen