Wat zoekt u:

Herstel stortplaats Zuster Meijboomlaan begonnen

28-09-2017 13.00 uur

Vorige week is begonnen met het herstel van de afdeklaag van de stortplaats aan de Zuster Meijboomlaan. Hier ligt een kleine 6 hectare bos dat in de jaren zestig als stortplaats diende. Naar aanleiding van de resultaten van deklaagonderzoeken in het verleden bleek, dat op basis van objectieve gegevens, er geen risico’s te verwachten waren.

Toch herstelwerkzaamheden

Ondanks dat is, in overleg met de provincie, besloten met deze stortplaats aan de gang te gaan. Er waren omgevallen bomen, er werd door mensen gegraven én de afdeklaag werd op sommige plekken dunner. Al deze factoren zorgden ervoor dat op die plekken de vuilstort min of meer open kwam te liggen. Er wordt nu gewerkt aan het herstellen van de zogenaamde leeflaag waardoor er geen stortmateriaal meer zichtbaar is.

Welke maatregelen?

Het werkpad langs de plekken waar de afdeklaag hersteld moet worden is inmiddels aangebracht. Vervolgens worden de schrale plekken opnieuw van grond voorzien. Door deze plekken te bedekken met takken en bomen zijn ze ontoegankelijk voor wandelaars. Wanneer de grond verwerkt is op de vuilstortplekken worden ook de ontstane werkpaden afgedekt met grond en takhout. Zo nodig worden bes-dragende struiken bijgeplant.