Wat zoekt u:

Honden

Veel inwoners van Apeldoorn hebben één of meerdere honden. Honden maken daarmee een belangrijk onderdeel uit van de Apeldoornse samenleving. Ze zorgen voor levendigheid en het uitlaten van de hond draagt bij aan de sociale veiligheid in de buurt. Tegelijkertijd deelt iedereen de openbare ruimte van Apeldoorn met elkaar. Daarom is het van belang om eventuele overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

 • De gemeente heeft ongeveer 140 plaatsen aangelegd waar u uw hond(en) onaangelijnd mag uitlaten en de hondenpoep niet hoeft op te ruimen. Dat opruimen doet de gemeente. Zo’n plek noemen we een hondenuitlaatplaats (HUP).

  Bekijk de interactieve hondenuitlaatkaart of de hondenuitlaatkaart (pdf, 1,1 MB) om alle HUP’s te bekijken. Is de plaats waar u uw hond uitlaat niet op deze kaarten gemarkeerd, dan geldt de aanlijnplicht en de plicht om uitwerpselen op te ruimen.

  Hondenuitlaatplaats aanvragen

  U kunt een verzoek indienen bij de gemeente Apeldoorn voor een nieuwe HUP op een plek waar er nog geen is of waar er zich niet een in de directe nabijheid bevindt. De richtlijn die de gemeente hanteert is 6 minuten lopen vanaf de woning. U dient het verzoek online in via de Buitenlijn. Deze aanvraag kost u niets.
  De gemeente wint advies in bij de betrokken wijkraad bij iedere aanvraag. Bij een positief advies volgt publicatie over het voornemen een HUP te realiseren in het huis-aan-huisblad Apeldoorns Stadsblad. Omwonenden kunnen daarna bedenkingen indienen.

  • Als er bedenkingen zijn, krijgen de indieners een gesprek met de gemeente en zij proberen onderling tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet, dan toetsen we uw verzoek aan het formeel vastgestelde beleid en volgt een besluit over de toewijzing van uw verzoek.
  • Zijn er geen bedenkingen, dan wijst de gemeente de HUP aan. Hierna mogen omwonenden bezwaar aantekenen en volgt het verdere bezwaartraject.
 • Aanlijnplicht

  Binnen de bebouwde kommen van Apeldoorn geldt een aanlijnplicht: u moet de hond aan de lijn uitlaten. Deze regel is opgenomen in de Algemene Plaatselijk Verordening. Wanneer u zich hier niet aan houdt kunt u beboet worden. Uitgezonderd zijn de hondenuitlaatplaatsen (HUP's) die hiervoor speciaal zijn aangewezen. Op HUP’s kunt u uw hond vrij laten rennen en stoeien, zolang deze anderen niet lastig valt.

  Opruimplicht

  Wanneer u zich met een hond op een openbare plaats in Apeldoorn begeeft, bent u verplicht om de uitwerpselen van de hond onmiddellijk op te ruimen. De hond mag zijn behoefte doen op de aangewezen hondenuitlaatplaatsen of tussen de struiken. Hier hoeft u niet op te ruimen. De opruimplicht geldt niet voor iemand die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden.

  Opruimmiddel verplicht

  Binnen de bebouwde kommen van Apeldoorn bent u daarnaast verplicht om een opruimmiddel bij u te dragen, zoals een schepje of zakje. Wanneer een toezichthouder hierom vraagt, dient u dit hulpmiddel te laten zien. Geen opruimmiddel bij u? Dan krijgt u een boete.

  Boetes

  Wanneer u de regels overtreedt riskeert u de volgende boetes:

  • € 90,- voor een loslopende hond in de bebouwde kom
  • € 140,- voor het niet direct opruimen van uitwerpselen op een openbare plaats (buiten de hondenuitlaatplaats) en/of het niet bij zich dragen van een geschikt opruimmiddel binnen de bebouwde kom
  • € 140,-  voor een hond op een kinderspeelplaats, speelweide of in een zandbak

  Hier komen nog administratiekosten van € 9,- bij op. 

  Blaf- en bijtincidenten

  Meld blaf- en bijtincidenten online via de Buitenlijn of 14 055.

 • Wanneer u één of meerdere honden hebt in Apeldoorn betaalt u hondenbelasting, ongeacht de grootte van uw hond, en ook al is uw hond weinig tot niet buiten. De hoogte van de kosten is afhankelijk van het aantal honden dat u heeft.

  Van deze belastinginkomsten betaalt de gemeente de aanleg, het onderhoud en het schoonmaken van de hondenuitlaatplaatsen. Ook worden de communicatie en handhaving rond opruim- en aanlijnplicht, dierenwelzijn en het bestrijden van blaf- en bijtincidenten hieruit gefinancierd.

 • Om u te inspireren er met de hond op uit trekken is in ieder stadsdeel een hondvriendelijke uitlaatroute gemaakt. De routes kenmerken zich door mooie paadjes, brengen u langs een aantal uitlaatplaatsen en duren ongeveer 45 minuten.

  Heeft u ook een suggestie voor een leuke wandelroute met de hond? Mail het naar Rein@apeldoorn.nl.