Wat zoekt u:

Hondenuitlaatplaats (HUP)

De gemeente heeft ongeveer 140 plaatsen aangelegd waar u uw hond(en) onaangelijnd mag uitlaten. Zo’n plek noemen we een hondenuitlaatplaats (HUP). Onder Beschrijving vindt u 2 soorten kaarten waarop alle HUP’s zijn aangegeven.

 • Bekijk de interactieve hondenuitlaatkaart of de hondenuitlaatkaart (pdf, 1,1 MB) om alle HUP’s te bekijken. Is de plaats waar u uw hond uitlaat niet op deze kaarten gemarkeerd, dan geldt de aanlijnplicht en de plicht om uitwerpselen op te ruimen.

 • U kunt een verzoek indienen bij de gemeente Apeldoorn voor een nieuwe HUP op een plek waar er nog geen is of waar er zich niet een in de directe nabijheid bevindt. De richtlijn die de gemeente hanteert is 6 minuten lopen vanaf de woning. U dient het verzoek in bij de wijkbeheerder via telefoonnummer 14 055.

  Deze aanvraag kost u niets.

  De gemeente wint advies in bij de betrokken wijkraad bij iedere aanvraag. Bij een positief advies volgt publicatie over het voornemen een HUP te realiseren in het huis-aan-huisblad Apeldoorns Stadsblad. Omwonenden kunnen daarna bedenkingen indienen.

  • Als er bedenkingen zijn, krijgen de indieners een gesprek met de gemeente en zij proberen onderling tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet, dan toetsen we uw verzoek aan het formeel vastgestelde beleid en volgt een besluit over de toewijzing van uw verzoek.
  • Zijn er geen bedenkingen, dan wijst de gemeente de HUP aan. Hierna mogen omwonenden bezwaar aantekenen en volgt het verdere bezwaartraject.
 • Op HUP’s kunt u uw hond vrij laten rennen en stoeien, zolang deze anderen niet lastig valt. Op andere plaatsen binnen de bebouwde kom moet uw hond aangelijnd zijn. Wanneer u de regels overtreedt riskeert u de volgende bekeuringen:

  • € 90: een loslopende hond binnen de bebouwde kom
  • € 140: het niet direct opruimen van uitwerpselen buiten de uitlaatplaats op een grasveld, tussen beplanting (zoals groenstrook) of op verharding
  • € 140: honden op een kinderspeelplaats, speelweide of in een zandbak.