Ga naar de homepage

Welstandsbeleid

Wilt u (ver)bouwen, renoveren of een reclame-uiting plaatsen? Dan hebt u vaak een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. In veel gevallen zijn bouwplannen vergunningsvrij. Bij het omgevingsloket van de rijksoverheid kunt u zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Als u voor uw verbouwing geen vergunning nodig hebt, dan gelden er ook geen welstandsregels. Bij een vergunningsvrij bouwwerk vindt u in de welstandscheck ook achtergrondinformatie, inspiratie en tips voor vergunningsvrije bouwwerken.

Mijn Apeldoorn

Check hier welstandscriteria

Toelichting check

Omgevingsloket Rijksoverheid

Achtergrondinformatie, inspiratie en tips

Commissie Ruimtelijke kwaliteit

Monumenten en cultuurhistorische gebieden

Het onderhouden, restaureren, verduurzamen en aanpassen van een gebouw met cultuurhistorische waarde vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Het ontwerpen en uitvoeren van werkzaamheden aan een monument kan het beste gedaan worden door specialisten die hierin ervaren zijn. De gemeente kan u ook daarin ondersteunen.

Voor vergunningsvrij bouwen bij monumenten, in beschermde stads- en dorpsgezichten, cultuurhistorisch waardevolle gebieden of rijksbeschermde buitenplaatsen gelden soms andere regels. Met het doorlopen van de ‘welstandscheck’ kunt u onder zien of u in een pand met een cultuurhistorische waarde woont of werkt en welke doelstellingen per wijk/ dorp of gebied er gelden.

De gespreksonderwerpen monumenten kunnen worden gebruikt wanneer u een plan tot verbouwing van een monument bespreekt bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

 

Het onderhouden, restaureren, verduurzamen en aanpassen van een gebouw met cultuurhistorische waarde vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Het ontwerpen en uitvoeren van werkzaamheden aan een monument kan het beste gedaan worden door specialisten die hierin ervaren zijn. De gemeente kan u ook daarin ondersteunen.
Voor vergunningsvrij bouwen bij monumenten, in beschermde stads- en dorpsgezichten, cultuurhistorisch waardevolle gebieden of rijksbeschermde buitenplaatsen gelden soms andere regels. Met het doorlopen van de ‘welstandscheck’ kunt u onder zien of u in een pand met een cultuurhistorische waarde woont of werkt en welke doelstellingen per wijk/ dorp of gebied er gelden.
 
De gespreksonderwerpen monumenten kunnen worden gebruikt wanneer u een plan tot verbouwing van een monument bespreekt bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
Het onderhouden, restaureren, verduurzamen en aanpassen van een gebouw met cultuurhistorische waarde vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Voor vergunningsvrij bouwen bij monumenten, in beschermde stads- en dorpsgezichten, cultuurhistorisch waardevolle gebieden of rijksbeschermde buitenplaatsen gelden soms andere regels. U kunt onder check hier welstandscriteria checken of u in een pand met een cultuurhistorische waarde woont of werkt en welke doelstellingen er gelden.
  
Het ontwerpen en uitvoeren van werkzaamheden aan een monument kan het beste gedaan worden door specialisten die hierin ervaren zijn. De gemeente kan u ook daarin ondersteunen. De gespreksonderwerpen monumenten kunnen worden gebruikt wanneer u een plan tot verbouwing van een monument bespreekt bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Zie ook