Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Hoofdstuk 10

Ruimte voor innovatie en experiment

Hierbij denken we actief mee met de innovatieve partijen en werken we met hen samen waar het kan. Waar zich kansen voordoen gaan we op zoek naar (Europese) cofinanciering om innovatieve projecten in Apeldoorn mogelijk te maken.

We zien in de thema’s Veiligheid, Energietransitie & Circulaire economie en It & innovatie kansen om Apeldoorn economisch te versterken. De thema’s zijn naar voren gekomen in de uitwerking en aanscherping van onze economische profilering. We maken dat mogelijk door op deze thema’s ondernemers optimaal te faciliteren, te investeren in strategische ontwikkelingen en initiatieven en het versterken van de netwerkstructuur. Innovatie vindt namelijk plaats bij de gratie van de ontmoeting van de drie o’s: ondernemers, onderzoek en overheid.

Maar we geven ook de inwoners de ruimte voor innovatie en het experiment. Burgerparticipatie is immers een speciaal aandachtsgebied voor Smart City Apeldoorn. En waar opportuun zetten we ons in voor verbinding met de innovatieve zaken waar ‘de drie o’s’ mee bezig zijn.

In onze rol als facilitator bieden we partijen ruimte voor innovatie. We vinden het belangrijk dat innovaties herhaalbaar en schaalbaar zijn. Hierbij schuwen we het experiment niet, maar we zorgen er wel voor dat men zich houdt aan wet- en regelgeving en dat de veiligheid is gewaarborgd.