Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

I. Kanskaarten 1.0

Mijn Apeldoorn

Buitenstad Apeldoorn

Deze structuurvisie focust op de belangrijkste kwaliteiten van Apeldoorn. In het begrip Buitenstad komen die kwaliteiten samen. We hebben voor de Buitenstad vier ambities benoemd waaraan we samen willen werken. Die bouwen voort op waar Apeldoorn al sterk in is. En ze staan centraal bij alles wat we doen. Onze investeringen zullen zich daarbij vooral richten op het fundament van de Buitenstad en op de dynamo’s.

Vier kanskaarten

Daarnaast hebben wij voor elke ambitie een kanskaart opgesteld. Ze geven aan waar wij als gemeente kansen zien om de Buitenstad de komende jaren verder uit te bouwen en te versterken. Kanskaarten zijn geen projectenkaarten. Ze zijn bedoeld om te inspireren, te verleiden en om te verbinden met kansen die u ziet. Niet alles op kaart zal kunnen en zeker niet alles zal morgen al kunnen. Maar de kanskaarten geven wel een ambitie weer. Een ambitie waar we samen met anderen aan willen werken.

De kanskaarten hebben geen juridische status, maar vormen onze uitnodiging om met u als initiatiefnemers in gesprek te gaan. Wat wilt u, waar ziet u kansen? Kunnen we die wellicht verbinden en samen ambities dichterbij brengen?