Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Nadeelcompensatieverzoek: inkomstenverlies of hinder

Heeft de gemeente iets gedaan of een besluit genomen dat rechtmatig is en u heeft daarvan onevenredig veel nadeel, bijvoorbeeld inkomstenverlies of hinder? Dan kunt u een verzoek doen om nadeelcompensatie.

Mijn Apeldoorn

Online indienen

Verzoek om nadeelcompensatie

Verzoek om nadeelcompensatie indienen

Het indienen van een verzoek om nadeelcompensatie is gratis.

Het kan op twee manieren:

 • online (met DigiD)
 • stuur een brief naar:

Gemeente Apeldoorn
Postbus 9033
7300 ES  Apeldoorn

Zet in de brief:

 • uw naam en contactgegevens (adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres)
 • om welk besluit of handeling van de gemeente het gaat
 • waarom u in aanmerking komt voor nadeelcompensatie
 • omschrijving van uw nadeel (omvang en bijlage(n) met bewijzen)
 • bij inkomstenderving van uw onderneming:
  • jaarrekening van het boekjaar waarin de schade is geleden
  • jaarrekeningen van de drie voorafgaande jaren, als referentieperiode

Zo gaat het daarna

U krijgt een ontvangstbevestiging.

Wij beoordelen uw verzoek om nadeelcompensatie zelf. Soms raadplegen we een externe adviseur.

U krijgt een brief waarin staat of wij uw verzoek wel of niet toewijzen en de redenen daarvoor.

We proberen uw verzoek binnen 8 weken af te handelen. Soms kan dat langer duren, bijvoorbeeld als er meer informatie nodig is voor de beoordeling.

Dit product vraag je aan met DigiD