Ga naar de homepage

Zonnepark ZuidbroekDe gemeente Apeldoorn realiseert in het noordoosten van Apeldoorn een Zonnepark, een vier hectare groot ‘zonneveld’.

Mijn Apeldoorn

Het Zonnepark is een experimenteerruimte voor een periode van 25 jaar.

Naast zonnepanelen kan het park ook voor bijvoorbeeld recreatieve of educatieve doeleinden ingezet worden, of als weideland voor vee.

Het Zonnepark ligt tussen de wijk Zuidbroek en de rijksweg A50. Het is vanaf de A50 goed zichtbaar. Met het Zonnepark willen we onze ambitie als duurzame stad laten zien. Daarom bieden we nadrukkelijk ook ruimte voor een creatieve landmark.

Meer dan groene stroom

Het zonneveld moet meer zijn dan alleen maar een plek waar groene stroom uit zon wordt opgewekt. De locatie wordt een visitekaartje voor de duurzaamheids- en energieambities van de gemeente Apeldoorn. Apeldoorn wil een energieneutrale gemeente zijn. Dit willen we samen met ondernemers én inwoners bereiken. We zien dit Zonnepark als een kans om stappen naar energieneutraliteit te zetten.

Actueel

Nu bekend is geworden dat de SDE+ subsidie van de Nederlandse overheid aan Zonnepark Apeldoorn is toegekend, komt de realisatie van het park echt in zicht. De SDE+ subsidie is nodig om het Zonnepark Apeldoorn tot ontwikkeling te brengen. Met deze toekenning is een grote stap gezet om begin volgend jaar groene stroom op te wekken met circa 11.000 zonnepanelen voor ongeveer 800 huishoudens.

De komende tijd staat in het teken van contracten afronden – met banken, leveranciers, stroomafnemers en met gemeente de laatste puntjes op de i te zetten. Het zonnepark wordt ontwikkeld door Over Morgen en Encon. De twee bedrijven werken ook samen aan de ambities voor de nabij gelegen wijk Zuidbroek. “De wens is om financiële deelname mogelijk te maken voor inwoners en bedrijven uit Apeldoorn om zo hun eigen groene stroom te kunnen opwekken”, vertelt eigenaar Erik Tissingh van Over Morgen. 
Over Morgen en Encon willen met de ontwikkeling van dit eenmalig, eigen zonnepark hun verantwoordelijkheid voor de energietransitie nemen en zelf het goede voorbeeld geven: ‘practice what you preach’.  

Bent u bewoner of ondernemer in Apeldoorn? Wilt u de mogelijkheden verkennen om eigen energie op te wekken? Maak uw interesse kenbaar via info@zonneparkapeldoorn.nl.

(laatst gewijzigd op 5-10-2018)  • Zonnepanelen