Bewijs van verblijf voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen (tijdelijk) in Nederland verblijven en moeten zich zo snel mogelijk na aankomst inschrijven bij de gemeente en een bewijs van verblijf ophalen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Alleen daarmee hebben zij recht op opvang, leefgeld, werk, onderwijs en reizen naar het buitenland (met een geldig paspoort).

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (2001/55 EG) geeft in Nederland recht op opvang en medische zorg. En onderwijs voor minderjarige kinderen. Het geeft ook de mogelijkheid om te werken. Vluchtelingen uit Oekraïne moeten zich na aankomst inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Daarna moeten zij zo snel mogelijk een afspraak maken bij de IND om een bewijs van verblijf op te halen. Daarmee mogen zij tot 4 maart 2023 in Nederland blijven. Dit bewijs kan tot uiterlijk 31 oktober 2022 opgehaald worden.

Op de website van de IND leest u of u onder de richtlijn valt. Valt u onder de richtlijn én heeft u zich ingeschreven bij de gemeente, maak dan op de website van de IND zo snel mogelijk een afspraak om een bewijs van verblijf op te halen.

Uw Reactie
Uw Reactie