De aanslagbiljetten gemeentebelasting zijn naar u onderweg. Afhankelijk van uw gegevens ontvangt u het aanslagbiljet digitaal via MijnOverheid of per post. Fotograaf: Vecteezy

Het aanslagbiljet is naar u onderweg

De aanslagbiljetten gemeentebelasting worden in de maand februari verstuurd. Afhankelijk van uw gegevens ontvangt u het aanslagbiljet digitaal via MijnOverheid of per post.

  • Heeft u een account op MijnOverheid? Dan ontvangt u vanaf 16 februari het aanslagbiljet in uw berichtenbox.
  • Heeft u geen account op MijnOverheid? Dan ontvangt u vanaf 21 februari het aanslagbiljet via de post.

Aanslagbiljet digitaal ontvangen

Wilt u het aanslagbiljet vanaf volgend jaar digitaal ontvangen? Dat kunt u snel en gemakkelijk zelf regelen via Mijn overheid. Op de website van Tribuut kunt u lezen hoe u dit kunt doen.

€100,- korting

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft besloten om de gemeentelijke woonlasten van 2023 eenmalig met honderd euro te verlagen. Dit geldt voor zowel ondernemers als huishoudens. De gemeente betaalt deze korting uit het geld wat de gemeente in 2022 heeft overgehouden als gevolg van uitgestelde investeringen en een hogere uitkering van het Rijk.

Maakt u zich zorgen over het betalen van de aanslag?

Praat eens met een van de medewerkers van Centenkwesties. Dat kan telefonisch (maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur, via 055 580 11 40) of tijdens een gratis inloopspreekuur. Medewerkers van Centenkwesties weten alles over geldzorgen en ondersteunende regelingen. U kunt ook zelf kijken of u in aanmerking komt voor kwijtschelding via de website van Tribuut.

Besluit u om bezwaar te maken?

Omdat u het niet eens bent met uw aanslag voor gemeentebelastingen of de vastgestelde WOZ-waarde van uw pand? Dan adviseren wij u om binnen vijf weken na de dagtekening van het aanslagbiljet telefonisch contact met Tribuut op te nemen. Tribuut bespreekt graag uw situatie, waardoor het indienen van een bezwaarschrift misschien niet meer nodig is. Op deze pagina van Tribuut vindt u meer informatie.

Vragen?

Neem gerust contact op met Tribuut belastingcentrum als u vragen heeft.

U kunt van maandag tot en met donderdag van 08.30-17.00 uur en op vrijdag van 08.30-12.30 uur bellen naar 055 580 22 22. U kunt uw vraag ook mailen naar info@tribuut.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie