Gladheidsbestrijding
Fotograaf: Gerhard Witteveen
Gladheidsbestrijding

Om veilig de weg op te kunnen bij vorst, ijzel of sneeuwval strooien we met zout of rijden we rond met sneeuwschuivers.

Gladheidsbestrijding door de gemeente

Het is belangrijk dat u zo goed mogelijk en veilig mogelijk de weg op kunt. Daarom strooit de gemeente zout wanneer het gaat vriezen of wanneer het ijzelt. Sneeuwt het flink? Dan maken we de wegen met sneeuwschuivers schoon. Dat doen we niet bij alle wegen. Maar we beginnen in ieder geval altijd met de belangrijke wegen en fietspaden. Strooizout werkt alleen goed als er veel op een weg gereden wordt.

Vaste strooiroutes

De strooiwagens rijden volgens een vast schema. De gemeente strooit preventief op hoofdwegen, busroutes en fietsroutes op basis van voorspellingen, dus nog voordat het daadwerkelijk glad is.

De strooiroute is nauwkeurig samengesteld en bevat in totaal een netwerk van 700 kilometer. Dit zijn vooral wegen en fietspaden waar veel verkeer rijdt. De medewerkers strooien op:

  • hoofdwegen en - fietspaden
  • busroutes
  • ontsluitingswegen van wijken en bedrijventerreinen
  • wegen en (fiets)paden naar openbare voorzieningen (ziekenhuizen en verzorgingstehuizen)
  • voetgangersgebied in het centrum en bij winkelcentra
  • (hoofd)wegen in de woonwijken

Bekijk de strooiroutes

De straten die geen onderdeel uitmaken van de strooiroute worden normaal gesproken niet gestrooid. Alleen bij aanhoudende gladheid zet de gemeente extra mensen in om moeilijke plekken, die buiten de strooiroutes liggen, begaanbaar te maken. Dat gaat in eerste instantie om de ‘hotspots’, zoals woon- en zorgcentra.

De gemeente strooit niet overal

De gemeente heeft niet genoeg materiaal en medewerkers om in alle straten, paden en trottoirs te strooien. Dat is ook niet goed voor het milieu. De strooiroutes zijn zo uitgestippeld, dat u vanaf uw woning niet ver hoeft te rijden om op een strooiroute te komen.

Weten of er gestrooid is?

Onze strooiploeg laat altijd via Twitter weten als ze op pad gaan. Hou zelf ook de weerspellingen én omstandigheden goed in de gaten.

Wanneer strooien?

Wanneer de gemeente op basis van de weersvoorspellingen gladheid verwacht, gaan de strooiwagens uren van te voren de weg op. Het zout wordt op de weg aangebracht door strooiers op vrachtauto's en tractoren. Soms is het nodig om de route meerdere keren te strooien. 

Hoe strooien we?

We kijken goed waar strooien nodig is en we verspillen geen zout. We maken gebruik van een slim systeem. Alle wagens krijgen zout en een strooikastje mee. De strooiers rijden de route en de software uit de strooikastjes doet de rest. In het strooikastje staat precies ingesteld op welke straat gestrooid moet worden en hoe breed de weg is. De bestuurders houden dit goed in de gaten, maar hoeven eigenlijk alleen maar naar de stem van de navigatie te luisteren en hun voertuig te besturen. Op deze manier strooien we alleen op de weg en voorkomen we dat het zout in de bermen terecht komt.  

Gert Zwols (coördinator gladheidsbestrijding) geeft een kijkje achter de schermen van de strooiploeg

Toch wordt het soms glad

Dat is helaas, hoe vaak de gemeente ook strooit, niet altijd te voorkomen. Op sommige gestrooide wegen blijft het glad. Dit komt bijvoorbeeld voor op wegen en paden waar minder auto's en fietsers rijden. Sneeuwresten worden hierdoor niet goed weggereden, waardoor het zout niet werkt.

Vanwege de kou gaan meer mensen met de auto. De autobanden maken een harde massa van de sneeuw. Gaat het vervolgens dooien en daarna weer vriezen, dan wordt dit een ijsvlakte. Daarnaast is de werking van zout minder als het onder de -7 graden is. Kijk dus altijd goed uit als u de weg opgaat!

U kunt de gemeente een handje helpen

Door zelf de stoep voor uw deur sneeuwvrij te maken en/of te bestrooien met zout. Een gevaarlijke situatie door gladde wegen, fietspaden of bruggen kunt u melden.

Uw Reactie
Uw Reactie