Inwonersbijeenkomst IZA-regioplannen

Inwoners en betrokken organisaties gaan 8 november in City Lounge Apeldoorn in gesprek over de plannen uit het Integraal Zorgakkoord. De bijeenkomst is voor de zorgkantoorregio waar ook Apeldoorn bij hoort. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Voor inwoners moet de zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk blijven. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staan daarom afspraken die voor heel Nederland gelden. Deze afspraken gaan over onder andere over de samenwerking tussen gemeenten, huisartsen en geestelijke gezondheidszorg en slim capaciteit inzetten. Ook wordt er ingezet op gezondheid en preventie. Dit moet helpen om de druk op de zorg te verlagen.

Regiobeeld

In september 2022 is het IZA ondertekend door vrijwel alle branche- en belangenorganisaties in de zorg. Daarna is een regiobeeld opgesteld met de belangrijkste opgaven:

  • Gezond leven: het bevorderen van een gezond en vitaal leven;
  • Ouderen: langer zelf- en samenredzaam ouder worden;
  • Jeugd en gezin: gezond opgroeien thuis en in de omgeving;
  • Mentale gezondheid: mentaal weerbare inwoners met een sterke sociale basis;
  • Acute zorg: een optimaal werkende (acute) zorgketen.

Regioplan

In een regioplan komt te staan wat de regio vanaf 2024 gaat doen om de grootste knelpunten aan te pakken. Ook bepalen de betrokken organisaties wat daarin het belangrijkst is. Eind 2023 moet het regioplan af zijn. Bureau Berenschot begeleidt zorgkantoorregio Apeldoorn/Zutphen bij het opstellen van dit regioplan.

Aanmelden

De inwonersbijeenkomst is in City Lounge Apeldoorn (Stationsstraat 297, 7311 ME Apeldoorn). Inwoners die de bijeenkomst willen bijwonen, kunnen zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar: IZA-inwonersbijeenkomst@apeldoorn.nl. Zij ontvangen dan per e-mail een bevestiging van de aanmelding en de agenda voor de bijeenkomst.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie