Marit Stam nieuwe Raadsgriffier van Apeldoorn

In de raadsvergadering van 14 maart 2024 is Marit Stam aangewezen als nieuwe Raadsgriffier van Apeldoorn.

Een maand eerder werd zij voorgedragen voor deze functie door de werkgeverscommissie, bestaande uit raadsleden Tim Kamphuis, Bouwien ten Bokum en Jan Kloosterman. “Wij hebben veel vertrouwen in Marit als onze nieuwe griffier en verheugen ons erop de komende jaren met haar samen te werken”, schreef Tim Kamphuis in de voordracht. Tijdens de raadsvergadering, in het bijzijn van haar gezin en collega's, lichtte Tim de voordracht nog eens toe en stemde de raad ermee in om Marit Stam aan te wijzen tot Raadsgriffier van de gemeenteraad van Apeldoorn. Via het raadsinformatiesysteem is deze vergadering terug te kijken. 

Traject
In december 2023 zijn de vacaturetekst en het functieprofiel voor de nieuwe griffier van Apeldoorn opgesteld. De werkgeverscommissie, bestaande uit Tim Kamphuis, Bouwien ten Bokum en Jan Kloosterman, is vervolgens aan de slag gegaan met de zoektocht naar de nieuwe, vaste griffier van Apeldoorn. Zij hebben hiervoor een zorgvuldige procedure gevolgd. De vacature is gelijktijdig zowel intern als extern uitgezet en heeft twintig reacties opgeleverd. De werkgeverscommissie heeft in twee rondes met kandidaten gesproken en daarnaast zijn er twee adviescommissies geweest die ook gesproken hebben met een aantal kandidaten. De adviescommissies werden gevormd door de burgemeester en gemeentesecretaris en een delegatie van de raadsgriffie.

Marit Stam
Marit werkt sinds 2004 bij de raadsgriffie in Apeldoorn en begon als raadsadviseur van het sociale domein. Na een aantal jaar werd zij plaatsvervangend raadsgriffier en vanaf dat moment werkte ze nauw samen met griffier Arjan Oudbier. Haar takenpakket verschoof en ze ging zich bezig houden met juridische zaken, veiligheid en participatie. Ook was ze teammanager van het ondersteuningsteam en hield ze zich bezig met het strategische griffie- en raadswerk. Op 30 maart 2022 heeft ze het stokje van Arjan overgenomen en is sindsdien waarnemend raadsgriffier van Apeldoorn. Haar collega’s van de raadsgriffie zijn enorm blij dat Marit door de werkgeverscommissie voorgedragen is en hebben alle vertrouwen in haar plannen voor de toekomstige ontwikkelingen voor zowel griffie als raad. “Ik ben trots en dankbaar voor deze mooie stap voorwaarts en het vertrouwen dat ik van de gemeenteraad heb gekregen. Ik ben er klaar voor om deze mooie functie in het hart van de lokale democratie inhoud te geven”, aldus Marit.

Uw Reactie
Uw Reactie