Er wordt hard gewerkt aan de tunnel Laan van Osseveld.

Nieuwe mijlpaal voor tunnel Laan van Osseveld

Een spannend moment vandaag voor de bouw van de nieuwe tunnel Laan van Osseveld: het inschuiven van de tunnelmoot. Dit is het deel van de spoortunnel waar straks de spoorlijn op komt te liggen. Met militaire precisie wordt deze 6000 ton wegende constructie vannacht langzaam maar zeker op de juiste plek geschoven. Als de tunnelmoot goed ligt, is er een belangrijke stap gezet voor de oplevering in april 2023.

Graven, schuiven en terugbouwen

Met een snelheid van 6 à 7 meter per uur schuift de betonconstructie 40 meter op. Om dit te kunnen doen, moest er eerst ruim 12.000m3  grond afgegraven worden. Een behoorlijk klus, waar al met al 140 uur non-stop aan gewerkt wordt. Via de livestream kunnen geïnteresseerden de werkzaamheden volgen. Als de tunnelbak op z’n plek ligt, voert de aannemer de laatste werkzaamheden uit om de betonnen bak op z’n plek te houden, waarna ook de spoorbaan weer terugkomt.

Gebiedswethouder Peter Messerschmidt is blij met de voortgang. “Er is de afgelopen dagen extra hard gewerkt om dit alles voor elkaar te krijgen. Daar neem ik mijn petje voor af. Maar ook voor alle omwonenden die al lange tijd te maken hebben met geluidoverlast en omleidingen. Dat is niet niks. We doen het voor een prachtige tunnel waar we straks allemaal veel profijt van gaan hebben. Een goede verbetering voor de bereikbaarheid van de stad voor zowel automobilisten als fietsers.”

Overzichtsfoto tunnel Osseveld
Werkzaamheden aan de tunnel laan van Osseveld

Verkeersdoorstroming

De Laan van Osseveld is een belangrijke verkeersader in de stad en onderdeel van de Apeldoornse ring. Bij de spoorwegovergang over de Laan van Osseveld stond stond het verkeer elk uur ongeveer 20 minuten stil. Met die nieuwe onderdoorgang voor autoverkeer, fietsers en voetgangers komt daar verandering in. Parallel aan het spoor komt een aparte brug voor fietsers en voetgangers. Deze nieuwe situatie is voor alle weggebruikers veiliger en draagt bij aan een betere verkeersdoorstroming in Apeldoorn. De tunnel wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Gelderland.

Uw Reactie
Uw Reactie