Schipper Bosch presenteerde, samen met stedenbouwkundig bureau ZUS, de uitgangspunten van het ontwerp. Fotograaf: Al Hajem

Opnieuw veel interesse in plannen Zwitsal-terrein

Gemeente Apeldoorn en ontwikkelaar Schipper Bosch hebben woensdag 15 februari een kleine 200 belangstellenden bijgepraat over de plannen voor het Zwitsal-terrein. Omwonenden en huurders konden hun mening geven rond twee grote maquettes. “Geweldig dat opnieuw zoveel mensen komen kijken naar de plannen die we hebben voor deze unieke, cultuurhistorische locatie”, zegt wethouder Peter Messerschmidt.

Schipper Bosch presenteerde, samen met stedenbouwkundig bureau ZUS, de uitgangspunten van het ontwerp: een levendige stadswijk om te wonen, werken en genieten van evenementen. Creatief directeur Mendel Robbers: “Daarom zien we Zwitsal als één waardevol complex, met een groen en het water als basis.”

Lof voor groen, zorgen over verkeer

Na het toelichten van de plannen kregen omwonenden en huurders de kans om hun mening te geven rondom twee grote maquettes. Er was lof voor het behoud van groen en het unieke karakter van het terrein, net als het meer betrekken van het kanaal bij het gebied. Ook waren er zorgen, grotendeels over de verkeersafwikkeling rondom Zwitsal en de Vlijtseweg en over parkeerdruk in het gebied. Gemeente en Schipper Bosch nemen dit mee om de plannen verder aan te scherpen.

Eind vorig jaar kwamen al ruim 200 belangstellenden naar de eerste informatieavond. Behoud van groen, betaalbare woningen en het behoud van de unieke uitstraling van het Zwitsal-terrein klonken toen als belangrijke uitgangspunten voor bezoekers.

Uw Reactie
Uw Reactie