Plangroep Hofstraat - Kanaalstraat in gesprek. Fotograaf: Rob Voss

Raad stemt in met afspraken over participatie

Donderdagavond 22 december is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met de nieuwe participatieverordening voor Apeldoorn.

De verordening zelf is een officieel document. Waar het gesprek met de raad vooral over ging was het ‘grotere verhaal’. Hoe gaan we met onze inwoners om als het gaat om participatie? Hoe kunnen zij zo goed mogelijk meedenken en meedoen?

Alle partijen en ook het college van burgemeester en wethouders vinden dit een heel belangrijk onderwerp. En dat is ook zo! Want Apeldoorn, dat zijn wij. Inwoners, ondernemers en gemeente. We kijken naar elkaar om, zijn betrokken bij elkaar en gaan aan de slag met de grote uitdagingen van deze tijd. Wethouder participatie Anja Prins: ‘Bouwen aan onze samenleving, stad, dorpen en wijken doen we écht samen.”

Meedoen

Het woord participatie heeft meerdere betekenissen. Voor veel mensen betekent participeren vooral meedoen en naar elkaar omkijken. Meedoen in de wijk, met de buren, op de sportclub of bij een vereniging. Voor de gemeente betekent participatie dat we inwoners betrekken bij het maken van beleid en bij bouwplannen.

Dat kunnen grotere plannen zijn over de toekomst van onze hele gemeente of een bepaald gebied. Maar ook kleinere projecten zoals een speelplek voor een wijk.

Ruimte bieden

We beseffen dat niet iedereen altijd (even) tevreden zal zijn over de inhoud van plannen en projecten. Ons doel is dat inwoners en ondernemers wel tevreden zijn over de ruimte die we bieden om mee te denken en mee te doen.

Steunen van participatie

Wij doen er als gemeente veel aan om het meedoen te steunen en makkelijker te maken. Hier hebben we afgelopen jaren ook stappen in gezet. Op de nieuwe pagina over meedenken en meedoen zetten we al deze informatie en mogelijkheden op een rij.

We blijven dit ook steeds verder ontwikkelen en uitbreiden. Zo blijkt het voor initiatiefnemers heel fijn dat zij in Apeldoorn geholpen worden door een initiatievenmakelaar. Dit leverde ook meer initiatieven op. Daarom besloot de gemeente een tweede initiatievenmakelaar aan te nemen. Deze begint binnenkort.  

Wethouder Prins: “Ik vind het prachtig om te zien met welke initiatieven en ideeën onze inwoners en ondernemers komen en ben trots op de stappen die we met elkaar gezet hebben om hen te helpen. Daarnaast zie ik in verschillende gebieden veel enthousiasme bij mensen die zich inzetten voor hun wijk. Participatie blijft een proces van leren en steeds verder verbeteren. En we blijven hier ook zeker over in gesprek met onze inwoners en gemeenteraad.”

Meer informatie over hoe u kunt meedenken en meedoen

Uw Reactie
Uw Reactie