Straat in Apeldoorn
Straat in Apeldoorn Fotograaf: Rob Voss

Resultaten enquête verkeersveiligheid in Apeldoorn

Eind 2021 vroegen we onze inwoners naar hun mening over de verkeersveiligheid in Apeldoorn. 1.100 inwoners reageerden op de oproep en vulden de vragenlijst in.

De uitkomsten van deze enquête zijn te vinden in deze rapportage. In de enquête vroegen we inwoners onder meer welk type verkeersdeelnemers zij zijn (voetganger, fietser etc) en ook naar de wegen die volgens hen verbeterd moeten worden. Het rapport dat is gemaakt naar aanleiding van deze enquête is één van de informatiebronnen voor het opstellen van het Verkeersveiligheidsplan. In dit plan beschrijven we hoe we de verkeersveiligheid in Apeldoorn de komende jaren willen verbeteren.

Aandachtspunten

De respondenten gaven samen bijna 3.000 aandachtspunten aan op de kaart. Daarnaast zijn ook ruim 250 positieve punten aangestipt. Op de vraag op welk soort plekken de gemeente vooral aan de slag moet om de verkeersveiligheid te verbeteren, konden de deelnemers aan de enquête drie keuzes aanvinken. De grootste groep, bijna 500 respondenten, gaf aan dat de gemeente vooral op 30 km/uur-wegen aan de slag moet om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook op fietsstroken, fietspaden en 50 km/uur wegen moet de verkeersveiligheid beter volgens de inwoners van gemeente Apeldoorn. Bij de vervolgvragen konden respondenten concrete verkeersituaties noemen waarvan zij vonden dat de verkeersveiligheid verbeterd moet worden. Dat heeft geleid tot een aantal aandachtspunten, die per stadsdeel en dorp in het rapport benoemd worden.

Positieve reacties

De meeste positieve opmerkingen in de gemeente Apeldoorn gaan over verkeerslichten, met name nieuw geplaatste verkeerslichten. Wat ook opvalt is dat er vaak een positieve reactie werd gegeven om de kwaliteit van een fietspad aan te stippen. De respondenten waren ook in relatief hoge mate positief over fietspaden die vrij van de rijbaan voor motorvoertuigen zijn komen te liggen. Verder zijn er veel positieve punten binnengekomen over drempels die de snelheid goed beperken en veilige kruispunten en oversteken. 

Verkeersveiligheidsplan

We verwerken de resultaten in het Verkeersveiligheidsplan. De meningen en ervaringen van onze inwoners vinden we een belangrijke aanvulling op de ‘harde’ cijfers zoals ongevallen statistieken. Helaas zijn de presentatie van de enquêteresultaten en ook de planning voor oplevering van het verkeersveiligheidsplan later dan gepland. We verwachten dat het plan het tweede kwartaal van 2023 klaar is. De vertraging heeft onder meer te maken met de  gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2022 en het aantreden van nieuwe raadsleden en een nieuw bestuur. Ook heeft de voorbereiding van de raadsvergadering over het onderwerp meer tijd in gekost dan we verwacht hadden. Op 19 januari 2023 bespreken we met de gemeenteraad onder andere het onderwerp verkeersveiligheid en vragen we de raadsleden aan de hand van stellingen naar hun mening. Ook de resultaten van dit debat vormen, naast de resultaten van de enquête,  informatie voor het opstellen van het Verkeersveiligheidsplan.

Uw Reactie
Uw Reactie