Gemeente Apeldoorn wil de bijzondere industriële locatie Zwitsal transformeren tot een unieke en levendig plek waar wonen, werken, maken en beleven samenkomen. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn kiest Schipper Bosch als partner voor Zwitsal-terrein

Gemeente Apeldoorn wil de bijzondere industriële locatie Zwitsal transformeren tot een unieke en levendig plek waar wonen, werken, maken en beleven samenkomen. Voor deze jarenlange gebiedsontwikkeling heeft de gemeente nu een betrouwbare samenwerkingspartner gevonden. “Ik ben blij dat we met Schipper Bosch een creatieve ontwikkelaar hebben gevonden die samen met ons een aansprekende, haalbare en toekomstbestendige invulling geeft aan dit gebied. Uiteraard met respect voor de historische waarde”, aldus wethouder Wim Willems. Vandaag werden de handtekeningen gezet bij deze samenwerking.

“Goed nieuws”, vindt ook Bart Schoonderbeek, directeur en eigenaar van Schipper Bosch. "Wat ons betreft worden de cultuurhistorische waarden en toekomstbestendigheid leidend in de plannen. Daarnaast vinden wij ook de dialoog met de omgeving van groot belang. De vele bestaande ambities en initiatieven die er zijn voor Zwitsal gaan we dan ook binnenkort bij elkaar brengen, versterken en verrijken. We kunnen van start.”

Bart Schoonderbeek - directeur en eigenaar van Schipper Bosch
“We kunnen niet wachten om van dit gebied een levendige stadswijk voor Apeldoorn te maken.”
Wethouder Wim Willems met Bart Schoonderbeek, directeur en eigenaar van Schipper Bosch
Wethouder Wim Willems met Bart Schoonderbeek, directeur en eigenaar van Schipper Bosch. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

Creatieve broedplaats

De gemeente Apeldoorn kocht begin 2013 het voormalige Zwitsal-terrein. De locatie van ongeveer 10 hectare langs het Kanaal in Apeldoorn stond na het vertrek van MSD, een hightech productiebedrijf van grondstoffen, leeg. De gemeente kocht de grond met opstallen destijds aan met de visie er een woonlocatie van te maken. Door het economisch tij, de afnemende demografische groei en beperkingen in het landelijk woningbouwbeleid werd deze visie bijgesteld. De locatie ontpopte zich ondertussen tot een creatieve broedplaats. Dat alles leidde tot de keuze een samenwerkingspartner te zoeken voor de ontwikkeling van het Zwitsal-terrein. Na een uitgebreide partnerselectie is dat Schipper Bosch geworden.

Vanaf vandaag zijn de gemeente Apeldoorn en Schipper Bosch officieel partners. Door het zetten van de handtekeningen is dat contractueel vastgelegd. De komende 12 tot 18 maanden worden gebruikt om samen met de omgeving en belanghebbenden een ontwikkelvisie uit te werken. Op 12 oktober starten we met een informatiebijeenkomst om samen met bewoners, gemeenteraadsleden en huurders door te praten over de ontwikkelvisie en informatie op te halen die we hierin mee kunnen nemen.

Uw Reactie
Uw Reactie