Veiliger, breder en mét behoud van groen wordt het spoorfietspad tussen Apeldoorn en Vaassen. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

Nieuw ontwerp spoorfietspad tussen Apeldoorn en Vaassen

Gemeente Apeldoorn wil de fietsroute over het voormalige spoor tussen Apeldoorn en Vaassen, de zogenaamde Baronnenroute, verbeteren en veiliger maken. Eerder was het de bedoeling om hier een hoogwaardige snelfietsroute te realiseren, maar met name de hoge kosten en de grote impact op het landschap hebben de plannen gewijzigd. Dat laatste was ook een groot zorgpunt van veel omwonenden. Het college van B&W heeft nu ingestemd met een nieuw, wat soberder plan om de fietsroute comfortabeler en veiliger te maken.

Begin dit jaar besloot de Apeldoornse gemeenteraad te stoppen met het plan voor een zogenaamde hoogwaardige snelle fietsroute. Wel werd besloten om de Baronnenroute op sobere wijze te gaan verbeteren. Daarbij zijn een aantal uitgangspunten benoemd, zoals veiligere kruispunten, zoveel mogelijk behoud van groen tussen de kruisingen en een kleine verbreding om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Veiliger, breder en mét behoud van groen

Het nieuwe plan voldoet aan alle uitgangspunten. Het fietspad gaat van 2 naar 3,5 meter breedte en past daarmee bij de huidige normen van tweerichting fietspaden. Daarnaast worden alle kruisingen met zijwegen hetzelfde ingericht en krijgt de fietser bijna overal voorrang. Uitzonderingen zijn de kruisingen van de Papegaaiweg en de Astaweg, waar dat lastig was om te realiseren. Bij de beekkruisingen worden nieuwe, bredere brugdekken aangebracht en de cultuurhistorische landhoofden blijven daarbij behouden. Omdat het fietspad in dit nieuwe plan uiteindelijk minder breed wordt dan bij de snelle fietsroute, kunnen veel bosschages behouden blijven en worden er minder dan tien bomen gekapt.

Geen extra verlichting

In het nieuwe ontwerp komt er geen verlichting langs het fietspad. Rond de kruisingen blijft de verlichting voor de veiligheid en die wordt op een aantal punten verbeterd. De juridische status als ‘onverplicht fietspad’ blijft van kracht en alle type medegebruikers, zoals wandelaars, paarden/pony’s en rolstoelgebruikers kunnen van het verharde fietspad gebruik blijven maken. Naast het fietspad worden geen aanvullende paden aangelegd.

Planning en vervolg

De volgende stap is dat de gemeenteraad zich over dit nieuwe ontwerp buigt. Omdat de kosten van het nieuwe ontwerp binnen het al beschikbare budget blijven, vraagt het college instemming van de raad voor dit nieuwe ontwerp om daarna te starten met de uitvoering. Dat begint met het informeren van stakeholders en betrokken inwoners. Als alles meezit, kunnen we eind 2023 over het nieuwe, comfortabele en veilige fietspad fietsen.

Lees meer over de achtergrond van dit fietspad op de webpagina ‘Fietsroute Apeldoorn-Vaassen’. Of bekijk de formele stukken in het raadsinformatiesysteem.

Uw Reactie
Uw Reactie