Het thuis blijven wonen van kinderen tot hun 27ste heeft sinds dit jaar geen negatieve invloed meer op de uitkering van de ouders. Fotograaf: Vecteezy

Thuis wonen tot 27ste heeft geen gevolgen voor uitkering ouders

Jongeren kunnen sinds 1 januari van dit jaar tot hun 27ste thuis blijven wonen zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de uitkering van hun ouders of de mensen bij wie ze in huis wonen. De Participatiewet is hiervoor gewijzigd. Dat pakt gunstig uit voor zo’n 100 Apeldoornse huishoudens. Wethouder Sunita Biharie is hier blij mee: “Dat jongeren langer thuis kunnen wonen zonder dat uitkeringen gekort worden is om meerdere redenen echt heel positief."

Tot 1 januari 2023 lag de grens van de zogeheten kostendelersnorm op 21 jaar. De kostendelersnorm gaat ervan uit dat jongeren vanaf een bepaalde leeftijd meebetalen aan het huishouden, omdat zij zelf een inkomen kunnen hebben. Door de wetswijziging is die grens nu verschoven naar 27 jaar. Doel is om extra problemen in bijstandsgezinnen te voorkomen. Of dat jongeren noodgedwongen zelfs het huis uit moeten en dakloos kunnen raken.

Gemeente Apeldoorn heeft de thuissituatie van alle bijstandsgerechtigde huishoudens opnieuw beoordeeld. Bij ongeveer 100 Apeldoornse huishoudens is sprake van thuiswonende jongeren tussen de 21 en 27 jaar. Vaak zijn dat de kinderen, maar dit kunnen ook andere inwonende jongeren zijn. Deze huishoudens gaan er nu financieel op vooruit. Alle mensen om wie het gaat zijn de afgelopen tijd geïnformeerd over de veranderingen.

Stressvol

Wethouder Biharie: "Voor mensen met geldzorgen was het eerder heel stressvol als de 21ste verjaardag van een inwonende jongere -vaak je eigen kind- ertoe leidde dat je gekort werd op je uitkering. Gelukkig is die grens nu verhoogd naar 27 jaar. Ook omdat het voor jongeren momenteel super moeilijk is om aan eigen woonruimte te komen. En jongeren zijn misschien nog met een studie bezig is en hebben ruimte nodig zich daarop te richten. Al met al is het feit dat jongeren nu zonder financiële consequenties langer thuis kunnen wonen dus echt heel positief."

Armoedeaanvalsplan

De gemeente Apeldoorn zet alles op alles om armoede te bestrijden. Met diverse lokale regelingen en door te werken aan een armoedeaanvalsplan. In dat plan werken we uit wat we als gemeente nog meer kunnen doen om al onze inwoners te ondersteunen. Wethouder Biharie: “Doel is dat álle Apeldoorners een normaal leven kunnen leiden en in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien. Zodat iedereen de kans krijgt om echt mee te doen in onze samenleving. Dat geldt voor volwassenen en zeker ook voor kinderen en jongeren die in armoede opgroeien.

Uw Reactie
Uw Reactie