De snelheid op de Kanaalroute wordt verlaagd naar 60 km per uur en ook op de N786, waaronder in Loenen, wordt op delen voortaan langzamer gereden. Fotograaf: Imre Csany

Voorstel voor oplossingen wegennet Eerbeek-Loenen

De snelheid op de Kanaalroute wordt verlaagd naar 60 km per uur en ook op de N786, waaronder in Loenen, wordt op delen voortaan langzamer gereden. Dat stellen de provincie en de gemeentes Apeldoorn, Brummen en Rheden voor in de vandaag verschenen voortgangsnotitie over het wegennet rond Eerbeek Loenen.

Wethouder Mobiliteit Marco Wenzkowski: “Ik ben blij dat er nu een voorstel ligt dat perspectief biedt aan onze inwoners die wonen in dit gebied. We verwachten dat dit voorstel de wegen veiliger maakt en de leefbaarheid verbetert. Door de vraagstukken op het weggennet in samenhang te bekijken zetten we met deze notitie weer een stap in de goede richting.”

Rond Eerbeek en Loenen spelen verschillende verkeersveiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken. Om daarvoor een oplossing te vinden werken provincie Gelderland en de drie gemeenten samen aan een Koersnota (deel 1 en 2). Beide delen van de Koersnota worden naar verwachting vóór de zomer van 2023 opgeleverd. Vaststelling door Provinciale Staten en de gemeenteraden is naar verwachting in het najaar van 2023.

Voortgangsnotitie

De voortgangsnotitie is de tussenstap tussen deel 1 en  deel 2 van de Koersnota. Daarin staat een voorkeursoplossing voor de functie en snelheid van de hoofdwegen in het gebied Eerbeek-Loenen. Uitgangspunt is dat geen nieuwe wegen worden aangelegd. De notitie bevat ook een voorstel voor maatregelen. De belangrijkste voorstellen voor Apeldoorn zijn:

Naast de voortgangsnotitie is ook een reactienota verschenen. Daarin zijn reacties op en vragen over deel 1 van de Koersnota verzameld en beantwoord.  Dit deel beschrijft de problemen en geeft inzicht in geplande en gewenste ontwikkelingen voor de belangrijkste wegen rond Eerbeek en Loenen.

Uw mening telt

De komende tijd peilen gemeenten en provincie de meningen over de voortgangsnotitie. Ook voeren we  gesprekken met de Dorpencoalitie en op verzoek of uitnodiging gaan we in gesprek met groepen die dat op prijs stellen. Ook uw mening telt. Daarom horen we graag wat u van de voorgestelde oplossingsrichtingen vindt. U kunt reageren voor 25 februari. U vindt deze enquête en ook de reactienota en voortgangsnotitie op de website Eerbeek Loenen 2030.

Uw Reactie
Uw Reactie