Gemeente zet in op wonen met zorg voor ouderen én kinderopvang in Klarenbeek

In Klarenbeek is sprake van zowel vergrijzing als verjonging. Dat betekent iets voor de voorzieningen in het dorp. Ouderen willen graag zelfstandig blijven wonen, met zorg in de buurt. En jonge gezinnen hebben behoefte aan kinderopvang en buitenschoolse opvang. De gemeente heeft nu besloten om op beide voorzieningen voor Klarenbeek met voorrang mogelijk te maken. Wethouder Messerschmidt: ‘Het is voor Klarenbeek heel fijn dat we voor beide voorzieningen een locatie hebben gevonden in het dorp. Daardoor is er ook in de toekomst plek voor jong én oud in Klarenbeek.’

Kinderopvang in De Dalk

De Dalk is een karakteristiek gebouw in Klarenbeek, waar eerder basisschool ‘De Dalk’ in zat. Op dit moment maakt Kinderopvang Klarenbeek gebruik van een bijgebouw achter het pand, maar door het sluiten van de basisschool wil de gemeente het gebouw verkopen. Nu is besloten om het gebouw onder voorwaarden te verkopen. De voorwaarde is dat het alleen verkocht mag worden als het gebouw gebruikt gaat worden voor de opvang, begeleiding en scholing van kinderen van 0 tot 12 jaar. Op die manier maken we mogelijk dat ook in de toekomst kinderopvang beschikbaar blijft in Klarenbeek. Naar verwachting start de verkoop in het voorjaar van 2023. De gemeente stemt de verkoop van de grond goed af op de naastgelegen brandweerpost die wordt vervangen door een groter gebouw.

Combinatie wonen en zorg voor ouderen op de Korenbloem

De gemeente is al een tijd in gesprek met initiatiefnemers die wonen met zorg voor ouderen willen realiseren in Klarenbeek. Op dit moment moeten ouderen die zelfstandig willen blijven wonen, maar wel zorg nodig hebben, verhuizen naar elders. Terwijl ze vaak graag in hun dorp willen blijven wonen. Belangrijkste vraag voor de gemeente was vooral op welke plek in Klarenbeek wonen met zorg voor ouderen mogelijk zou passen. Na onderzoek is nu besloten om dit initiatief mogelijk te maken op de nieuwbouwlocatie de Korenbloem in Klarenbeek die al was voorzien in de dorpsvisie uit 2012. De gemeente wil in de loop van 2023 in gesprek met de initiatiefnemers en de grondeigenaar om te kijken hoe dit het beste kan worden ingepast.

Uw Reactie
Uw Reactie