Vliegroutes Lelystad Airport

Apeldoorn wil dat het vliegveld Lelystad Airport pas opent na de nationale herindeling van vliegroutes. Met hogere vliegroutes en minder overlast voor onze regio.

Lage vliegroutes vanaf Lelystad over de regio zijn onacceptabel voor Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn vindt de geplande lage vliegroutes vanaf Lelystad over de regio onacceptabel. Sommige routes lopen over onze gemeente en over het regionale vliegveld in Teuge. De routes geven niet alleen overlast. Ze brengen ook het valschermspringen bij het Paracentrum in het gedrang.

De gemeente vraagt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daarom de plannen te wijzigen om de overlast te beperken en om het paracentrum te behouden. De gemeente wil dat Lelystad Airport pas opent na de nationale herindeling van de toegestane vliegroutes in het Nederlandse luchtruim met hogere vliegroutes en minder overlast voor de regio waarin Apeldoorn ligt.

Apeldoorn staat niet alleen. De gemeente trekt samen op met een groot aantal Gelderse gemeenten en de provincies Gelderland en Overijssel. De vliegroutes van en naar Lelystad Airport horen bij een groter, ingewikkeld vraagstuk. Dit is de nationale discussie over de gewenste toekomstontwikkeling van de luchtvaart en herindeling van het luchtruim. Oost-Nederland kan door samenwerking kennis bundelen en bij het ministerie een krachtig geluid laten horen.

Persoonlijke schade

Mogelijk kunt u ook persoonlijk schade ondervinden van het besluit tot opening van vliegveld Lelystad, namelijk door waardevermindering van uw woning. U kon voor een vergoeding van deze schade bij het ministerie een verzoek indienen. De termijn hiervoor sloot op 31 maart 2020. Maar omdat er nu nog een voorstel tot wijziging van het Luchthavenbesluit ligt, is nog niet vast te stellen wat uw schade is.

Om toch de mogelijkheid tot aanvragen van schadevergoeding open te houden, moest u een zogenaamde stuitingsbrief naar het ministerie sturen. Dit geeft natuurlijk nog geen zekerheid dat u een schadevergoeding krijgt, maar u had in elk geval de mogelijkheid dit te proberen.

 Deze factsheet (pdf, 53 kB - via website Rijksoverheid) van het Ministerie geeft u meer informatie over deze 'nadeelcompensatie':

Wat hebben de vliegroutes met Apeldoorn te maken?

In 2020 moest het vernieuwde Lelystad Airport als een burgerluchthaven heropenen. Er zijn maximaal 45.000 vliegbewegingen per jaar mogelijk. In het gewijzigde Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport, dat in 2018 en 2019 nog in procedure is, wordt dat afgesproken. Een aantal geplande vliegroutes van en naar Lelystad leiden over Gelderland. Ze voeren ook over veel buurten, dorpen en groene gebieden van Apeldoorn.

Eén route voert ook over Teuge Airport, het vliegveld in de gemeente Voorst. De gemeente Apeldoorn is de grootste aandeelhouder van het vliegveld. Het paracentrum op Teuge is een belangrijke gebruiker. In Teuge mag tot op heden vanaf grote hoogte met valschermen gesprongen worden. Daarmee onderscheidt dit vliegveld zich van andere regiovliegvelden in het westen en midden van Nederland.

De nieuwe vliegroutes van en naar Lelystad, onder meer over Apeldoorn, zorgen voor discussie. Nederland kent veel burgerluchthavens, militaire luchthavens en vliegvelden voor kleiner vliegverkeer. Voor de veiligheid is het luchtruim verdeeld in verschillende vliegzones voor verschillende gebruikers, zoals voor burgerluchtvaart, defensie en kleine vliegtuigen. Elk vliegveld heeft zijn eigen veilige vliegzones. Door de groei van het vliegverkeer voldoen de bestaande vliegroutes niet meer. Daarom wordt er nu gewerkt aan een totale herziening van het luchtruim.

Het Rijk wil dat deze in 2023 klaar is. Lelystad Airport moest echter al openen in 2020. Vliegtuigen vanaf Lelystad kunnen volgens het Rijk eerst niet anders dan vliegen op 1.800 tot 2.700 meter hoogte over delen van Gelderland, waaronder Apeldoorn en vliegveld Teuge. Pas rond 2023 moet volgens het Rijk blijken of de voorlopige Lelystad-vliegroutes veranderd kunnen worden.

Wat vindt gemeente Apeldoorn hiervan?

  • Gemeente Apeldoorn heeft zich steeds tegen de voorgestelde plannen gekeerd. Die zijn niet goed voor Apeldoorn en de regio, is het oordeel van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.
  • De gemeenteraad van Apeldoorn hield op 6 juli 2017 een spoeddebat over de voorgestelde vliegroutes vanaf Lelystad en de impact ervan op het milieu in de gemeente Apeldoorn en op het valschermspringen bij het paracentrum in Teuge.

Wat doet de gemeente Apeldoorn op dit moment?

  1. Apeldoorn heeft een wethouder voor Luchtvaartzaken. Sinds de verkiezingen van 2018: Wim Willems.
  2. Apeldoorn heeft ook een wethouder die als aandeelhouder de belangen van vliegveld Teuge behartigt.
  3. Apeldoorn is aangesloten bij de ‘Gelderse Kerngroep Herziening Luchtruim’. Aan deze kerngroep doen diverse Gelderse overheden en maatschappelijke organisaties mee. Ze adviseren de minister van Infrastructuur en Waterstaat bij de geplande vernieuwing van het nationale luchtvaartbeleid en de herindeling van de vliegroutes in het Nederlandse luchtruim. Hieronder vallen ook de routes van en naar Lelystad. Namens de gemeente Apeldoorn zit wethouder Willems in deze kerngroep.
  4. Apeldoorn werkt met Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland samen bij de monitoring en evaluatie van de geplande Lelystad-vliegroutes als die 2020 zouden beginnen.
  5. Apeldoorn overlegt als aandeelhouder steeds met het ministerie van I en W over de toekomstige gebruiksmogelijkheden van Teuge Airport, inclusief het paracentrum, als Lelystad Airport opengaat.
Uw Reactie
Uw Reactie