Beekpark.  Fotograaf: Peter Lous

Apeldoorn past bomenbeleid aan

Bomen zijn belangrijk voor Apeldoorn. Niet alleen omdat ze bijdragen aan onze groene identiteit en mooi zijn. Ze leveren ook een belangrijke bijdrage aan onze gezondheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Daarom heeft gemeente Apeldoorn een nieuw bomenbeleid opgesteld. Met nieuwe regels voor kapvergunningen. U kunt tot 5 maart reageren op dit nieuwe beleid.

Dit nieuwe beleid staat in de zogeheten Bomennota. We willen aan de hand van dit beleid de regels rondom bomen bijwerken en versimpelen. Dat doen we in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het nieuwe bomenbeleid hangt samen met andere belangrijke opgaven van de gemeente, zoals woningbouw, energietransitie en economie. In de APV staan wijzigingen van regels waar u misschien mee te maken krijgt. Hieronder leest u een aantal van deze veranderingen.

Uitbreiding kapvergunningsplicht

Een belangrijke verandering is het opheffen van gebieden waarvoor de kapvergunningplicht niet geldt. Dit zijn onder meer woonwijken waar weinig bomen zijn en die gevoelig zijn voor hittestress. Voor de gezondheid van inwoners en de biodiversiteit is het belangrijk om in deze wijken zuinig te zijn op de bomen die er zijn.

Herplantingsplicht

U heeft straks voor iedere boom met een stamomtrek vanaf 65 centimeter een kapvergunning nodig. Ook wanneer deze in uw eigen tuin staat. In uw eigen tuin beoordelen we of u na de kap een nieuwe boom moet planten. Heggen en heesters mogen tegen de erfgrens aan staan, een nieuwe boom tot een halve meter.

Bomennota ter inzage

Wilt u reageren? Dat kan van 24 januari 2024 tot en met 5 maart 2024. U kunt reageren op zowel de Bomennota als de aanpassing van de APV.

Lees hier hoe u kunt reageren

Boomadvies in plaats van kappen

Soms vragen inwoners een kapvergunning aan uit angst dat een boom omvalt of dat een grote tak afbreekt. Maar eigenlijk is het beter om eerst advies over de boom te vragen. We willen inwoners hierbij meer helpen.

Bomen rondom bouwprojecten

Bij alle nieuwe bouw- en buitenprojecten gaan we nu vanaf het begin bekijken wat de effecten zijn op bomen. Zodat we op tijd maatregelen kunnen nemen als dat nodig is. De komende jaren zal dit vooral belangrijk zijn voor de wortels van bomen, omdat er veel graafwerkzaamheden en leidingen nodig zijn voor de overgang naar duurzame energie.

Uw Reactie
Uw Reactie