Afspraak beschermd wonen

Woont u nu in een Beschermd Wonen-plek in gemeente Apeldoorn?