Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Bedrijven en energie

04-12-2018

Wilt u als ondernemer of instelling aan de slag met energiebesparing of het opwekken van duurzame energie? De gemeente Apeldoorn ondersteunt u graag! Op deze pagina vindt u informatie over subsidiemogelijkheden en organisaties die u verder kunnen helpen.

Mijn Apeldoorn

Als ondernemer wilt u uw bedrijf verder ontwikkelen en onnodige kosten vermijden. Vaak kunnen uw energielasten best eenvoudig omlaag. Gebouwisolatie, het gebruik van een automatische entreedeur, LED verlichting of plaatsing van zonnepanelen zijn voorbeelden van maatregelen die u een flinke besparing kunnen opleveren.

Bedrijven die vallen onder de Wet milieubeheer zijn bovendien verplicht om besparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar zijn terugverdiend. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ).

Bij wie kunt u allemaal terecht voor advies?

Sommige ondernemers weten al goed wat ze willen, maar zoeken nog hulp bij de realisatie. Of hulp om de financiering rond te krijgen. In dat geval kunnen de Taskforce Zonne-energie of het Energiefonds, twee initiatieven van de gemeente Apeldoorn, u uitkomst bieden. Ook heeft de gemeente een energieregisseur aangesteld, speciaal voor bedrijven en bedrijventerreinen.

Weet u nog niet precies welke energiemaatregelen u in uw bedrijf kunt nemen en wilt u graag dat een deskundige u hierover adviseert? Dan is het plannen van een gesprek met een adviseur van Stichting Energieke Regio voor u wellicht de beste keuze.

Verder staat er veel informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Hieronder leest u meer over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden.

  • Taskforce Zonne-energie

Voor ondernemers die aan de slag willen met zonne-energie heeft de gemeente Apeldoorn begin 2017 de Taskforce zonne-energie opgericht. Met als doel ondernemers te adviseren over de technische, financiële en fiscale mogelijkheden van zonne-energie voor hun bedrijfsvoering. Met behulp van de Taskforce zijn inmiddels duizenden zonnepanelen gerealiseerd op daken van bedrijven, instellingen en de eigen gebouwen van de gemeente.

Wilt u ook graag aan de slag met zonne-energie in uw bedrijf, of heeft u interesse in deelname in grondgebonden zonneparken? Dan bent u bij deze Taskforce aan het juiste adres! Op de website van Taskforce Zonne-energie vindt u bovendien meer informatie over de verschillende subsidies en regelingen ter stimulering van zonnepanelen op bedrijfsdaken.

  • Energiefonds

Duurzame investeringen zoals een warmtepompinstallatie of een ledverlichtingssysteem zorgen uiteindelijk voor een lagere energierekening. Maar de startinvestering die ervoor nodig is kan behoorlijk groot of lastig te financieren zijn. Als het niet lukt om bij een bank of andere financiële instelling financiering te krijgen, schiet de gemeente via haar Energiefonds graag te hulp. Wel is één van de voorwaarden dat een aanvrager ook zelf een deel van de investering betaalt of elders financiert.

  • Energieregisseur

Sinds mei 2018 heeft de gemeente een energieregisseur aangesteld, speciaal voor bedrijven en bedrijventerreinen. Zijn naam is Han Meurs en hij is te bereiken via bedrijven@energiekapeldoorn.nl. Han Meurs helpt u graag op weg, of kan helpen inschatten of het misschien slimmer is om met meerdere ondernemers samen een collectief traject op te starten.

  • Stichting Energieke Regio

Stichting Energieke Regio helpt bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen van eigenaars en woningbouwcorporaties bij het verduurzamen van hun gebouwen. Als eerste plannen zij met u een oriënterend adviesgesprek. Zo'n gesprek kunt u aanvragen via de website van Stichting Energieke Regio. Voor Apeldoornse ondernemers/ondernemingen geldt dat de gemeente de kosten van dit gesprek voor haar rekening neemt. Na het eerste gesprek stelt een adviseur van Energieke Regio op maat een offerte op over het vervolgtraject. Afgestemd op de behoefte van de ondernemer en de kansen en mogelijkheden die er zijn. Hierbij betrekken zij alle aspecten, zoals comfortaspecten maar ook de financiële aspecten.

  • Subsidiemogelijkheden RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) steunt bedrijven met kennis, praktijkverhalen, regelingen, netwerken en tools op het gebied van duurzaam ondernemen.

In de RVO-subsidiewijzer vindt u een actueel overzicht van alle subsidies en regelingen die beschikbaar zijn voor bedrijven.

Wat doet de gemeente zelf?

De gemeente Apeldoorn stimuleert bewoners, bedrijven en instellingen om energie te besparen en duurzaam op te wekken. Maar natuurlijk zit de gemeente zelf ook niet stil! De gemeente heeft zichzelf in 2016 ten doel gesteld om het energieverbruik van het eigen vastgoed binnen vier jaar te halveren. Apeldoorn ligt dankzij een flink aantal gerealiseerde projecten aardig op koers. De gerealiseerde energievermindering ligt eind 2018 op ruim twintig procent.

Ook is Apeldoorn inmiddels regionaal koploper als het gaat om zonnepanelen op gemeentelijke daken.

Wethouder duurzaamheid Mark Sandmann: “de energietransitie is één van de grootste uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Deze uitdaging vraagt om samenwerking, én lef om te durven investeren en innoveren. Om onze ambities te realiseren doen wij er als gemeente alles aan om duurzame, innovatieve projecten van onze inwoners en ondernemers te ondersteunen”.

Alle informatie is ook te lezen op de speciaal ontwikkelde flyer.  • VRMBekijk een grotere versie