Ga naar de homepage

Bedrijven en energie

Bedrijven kunnen een grote bijdrage leveren aan besparing en opwekking van energie.

Mijn Apeldoorn

Bovendien zijn bedrijven die vallen onder de Wet milieubeheer verplicht om besparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar zijn terugverdiend. Toezicht, handhaving en het verlenen van vergunningen op het gebied van milieu worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ).

Hieronder vindt u een aantal projecten en /initiatieven voor bedrijven:

Bedrijvennetwerk Apeldoorn Voorop in Duurzaamheid

De stichting Apeldoorn Voorop in Duurzaamheid bestaat uit bedrijven en organisaties die zich professioneel bezighouden met de gebouwde omgeving in de gemeente Apeldoorn. De doelstelling is elkaar te stimuleren, uit te dagen en te ondersteunen om hun werk zo duurzaam mogelijk te doen. Zij doen dit door  kennis van binnen en buiten het netwerk samen te brengen en projecten te starten. Hierdoor dragen zij bij aan de duurzame ontwikkeling van hun organisaties. En daarmee ook een energieneutrale gemeente Apeldoorn.

Maatregelen voor winkeliers

Als ondernemer probeert u op een rendabele manier uw zaak te runnen. Vermijdbare kosten wilt u daarom zo veel mogelijk uitbannen. Dan is het raadzaam om ook eens kritisch naar uw energielasten te kijken. Vaak kunnen die best eenvoudig omlaag. Het gebruik van een automatische entreedeur en het correct plaatsen van een luchtgordijn kan u al een besparing opleveren van tientallen procenten!

  • Ga naar de website van RvO

MKB Energy Checkup tool

Met de MKB Energy CheckUp tool kunnen bedrijven op een snelle en eenvoudige manier een energiescan laten maken en daar meteen besparingen aan koppelen. Doelen zijn geld besparen, minder CO2-uitstoot en voldoen aan de wet. De MKB Energy CheckUp tool helpt om inzicht te krijgen in het eigen gebruik van energie, het gebruik in de sector, de mogelijke maatregelen om te besparen en de financieringsmogelijkheden. De Apeldoornse binnenstad en bedrijvenpark Apeldoorn Noord gaan dit online instrument uitproberen.

Taskforce Zonne-energie

De Taskforce Zonne-energie is een initiatief van de gemeente Apeldoorn en heeft als doel de ontwikkeling en realisatie van zonne-energie in Apeldoorn te versnellen. De Taskforce Zonne-energie richt zich primair op het ondersteunen van Apeldoornse bedrijven en instellingen bij het realiseren van hun zonne-energieprojecten. Zij adviseert bedrijven en instellingen over de technische, financiële en fiscale kansen en mogelijkheden van zonne-energie voor hun bedrijfsvoering. Daarnaast werkt de Taskforce Zonne-energie samen met lokale organisaties aan de ontwikkeling van zonne-energieprojecten. Ook verkent de Taskforce Zonne-energie de mogelijkheden voor ontwikkeling van grootschalige grondgebonden zonne-energieparken in Apeldoorn. Voor particulieren die meer willen weten over de mogelijkheden van zonne-energie is er Energiek Apeldoorn

Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO)

Wilt u nieuwe markten aanboren, duurzaam ondernemen en meer groei? Het kán. De RVO ondersteunt u graag bij het hoe. Met kennis, praktijkverhalen, regelingen, netwerken en tools.