Ga naar de homepage

Bezwaar: als u het niet eens bent met een besluit

De gemeente neemt dagelijks beslissingen over bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning, het afwijzen van een bijstandsuitkering of het afwijzen van een subsidie. Bent u het niet eens met een beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken.

Mijn Apeldoorn

Online indienen

Bezwaar indienen

In gesprek over uw bezwaar

Onafhankelijke bezwaarschriftencommissie

Mogelijkheid verzoek om voorlopige voorziening

Een beroepschrift indienen

Is uw bezwaar afgewezen en bent u het hiermee oneens? Dan kunt u bij de rechtbank Gelderland een beroepschrift indienen. Dit doet u binnen 6 weken na de uitkomst van uw bezwaar. Aan de behandeling van een beroepschrift zijn kosten verbonden. De rechtbank stuurt u een rekening voor het griffierecht.

Zie ook
Dit product vraag je aan met DigiD