Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Bijeenkomst inspraak Afwegingskader Zonneparken op 3 september

19-08-2019

Van 11 juli tot en met 20 september 2019 ligt het concept Afwegingskader Zonneparken ter inzage voor inspraak. Iedereen die dat wil kan dan een zienswijze hierop indienen. Op 3 september is er een informatie- en inspraakavond.

Mijn Apeldoorn

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de informatie- en inspraakavond

Programma

De informatie- en inspraakavond vindt plaats aan het Stationsplein 50 in Apeldoorn. Inloop is vanaf 19:00 uur en het programma start om 19:30 uur.
Na een inleiding door wethouder Mark Sandmann vertelt projectleider Harold van Ganzenwinkel meer over wat er precies in het concept-Afwegingskader staat en welke voorwaarden en eisen de gemeente wil stellen aan nieuwe initiatieven voor zonneparken.
Na afloop van de presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan. Ook is er gelegenheid om ter plekke een schriftelijke inspraakreacties in te dienen.

Wat is het Afwegingskader Zonneparken?

Zonneparken leveren veel energie, maar hebben ook een grote invloed op het landschap, de natuur, de landbouw en de mensen die er wonen. Om de aanleg van zonneparken in goede banen te leiden, wil de gemeente een Afwegingskader Zonneparken vaststellen. Dit is een document waarin de voorwaarden staan waaraan de ontwikkeling van zonneparken moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de voorwaarde om te zorgen voor een goede inpassing in het landschap en de eis dat bewoners de kans moeten krijgen om financieel mee te profiteren van de te ontwikkeling van zonneparken in hun omgeving.

Hoe is het Afwegingskader tot stand gekomen?

Het Afwegingskader is mede tot stand gekomen op basis van de leerervaringen uit pilotprojecten zonneparken die in 2017 en 2018 gestart zijn.  ]. Er is onderzocht wat omwonenden vinden van zonneparken, met behulp van de participatieverslagen, zienswijzen, brieven van dorpsraden en raadsvergaderingen. Ook zijn gesprekken gevoerd met de commissie ruimtelijke kwaliteit, een aantal initiatiefnemers en betrokken ambtenaren. Deze inzichten zijn verwerkt in het concept-kader dat nu ter inzage ligt.

Hoe gaat de gemeente om met nieuwe zonnepark initiatieven?

Op dit moment zijn er verschillende initiatiefnemers met plannen en ideeën voor de aanleg van nieuwe zonneparken. Sommige partijen zijn daarover al met omwonenden in gesprek. De gemeente kan en wil dit niet verhinderen, maar neemt plannen pas serieus in behandeling nadat het Afwegingskader Zonneparken is vastgesteld en de voorwaarden voor nieuwe zonneparken helder zijn. Dat zal op zijn vroegst eind 2019 zijn.

Meer informatie

Meer informatie over het Afwegingskader Zonneparken en hoe u kunt inspreken vindt u op www.apeldoorn.nl/zonneparken. Hier vindt u ook het digitale document van het concept-Afwegingskader en antwoorden op veelgestelde vragen.

Het concept Afwegingskader ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket in het stadhuis en is op afspraak te raadplegen.
Heeft u nog een vraag of wilt u iets kwijt? Mail het aan zonneparken@apeldoorn.nl