Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Bijstandsuitkering voor ondernemers

Startende en gevestigde ondernemers kunnen bij het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt (GROS) terecht voor bijstand. Het GROS adviseert, begeleidt en ondersteunt (financieel) als u een bedrijf wilt starten, als uw bedrijf in financiële problemen zit of als u wilt stoppen met uw bedrijf.

Mijn Apeldoorn

Ondernemen en corona

Is uw inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien? Dan heeft u misschien recht op een Bbz-uitkering (Bijstand voor zelfstandigen). Neem hiervoor contact op met het Regionaal Ondernemers Steunpunt (GROS) www.hetgros.nl, via het online contactformulier.

Het GROS biedt financiële ondersteuning, begeleiding en geeft lokaal uitvoering aan de bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Ook als u directe financiële gevolgen ondervindt van het coronavirus kunt u contact opnemen met Het GROS.

Lees meer informatie over ondernemen en corona

U wilt een bedrijf starten

U wilt een professionele start voor uw bedrijf. Met een goede voorbereiding en een doordacht ondernemingsplan wilt u de financiering rond krijgen. Het GROS kan u hierbij helpen en wellicht komt u in aanmerking voor één van de volgende regelingen:

  • De voorbereidingsperiode is bedoeld voor startende ondernemers die een bijstandsuitkering ontvangen. Deze ondersteuning helpt u zich voorbereiden op de start van uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
  • De Regeling Starters is bedoeld voor startende ondernemers die werkloos zijn, dat dreigen te raken of een bijstandsuitkering ontvangen en hierdoor geen financiering bij de bank kunnen krijgen. Maar die wel een goed onderbouwd ondernemingsplan hebben met goede vooruitzichten.

U wilt hulp bij een doorstart van uw bedrijf

U bent een gevestigde ondernemer en uw bedrijf is in financiële problemen geraakt. Met een bedrijfskrediet of een aanvulling op uw inkomen kan het GROS u hierbij helpen. Wellicht komt u in aanmerking voor een van de volgende regelingen:

U wilt hulp bij het stoppen van uw bedrijf

Stoppen is soms het beste als een bedrijf niet goed meer loopt. Stoppen roept ook vragen op: wat doet u tot uw pensioen? Hoe komt u aan inkomen? Het GROS kan u helpen om deze fase te overbruggen. Wellicht komt u in aanmerking voor een van de volgende regelingen:

Contact

Wilt u weten hoe wij u kunnen ondersteunen? Neem contact op met het GROS.

Contact met het GROS

Ondernemen en corona

U wilt een bedrijf starten

U wilt hulp bij een doorstart van uw bedrijf

U wilt hulp bij het stoppen van uw bedrijf