Apeldoorn in beeld

Volgens het CBS sterven er jaarlijks 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of probleemdrinken. Deze cijfers zijn opvallend hoger bij mensen met een migratieachtergrond. In de Apeldoornse cijfers wordt dit onderscheid niet gemaakt, maar er is geen reden om aan te nemen dat Apeldoorn hierin afwijkt. Deze groep zal extra aandacht nodig hebben.

Op het gebied van gezondheid zijn er in Apeldoorn grote verschillen tussen stadsdelen, wijken en buurten. Gemiddeld gezien wonen de meeste inwoners met een gezondheidsachterstand in de buurten waar veel sociale huurwoningen staan. Daar hebben de inwoners naast grotere gezondheidsproblemen, ook vaker andere sociale problemen zoals geldzorgen. Inwoners ervaren de leefbaarheid van deze buurten als minder goed.

In de gebiedsmonitor van Apeldoorn in cijfers is per stadsdeel en per wijk te zien wat de gezondheidssituatie is. Deze gegevens dateren uit 2016 en zijn beschikbaar gesteld door het RIVM.

Roken

22% van de Apeldoorners rookt weleens. De inwoners van de stadsdelen Binnenstad, Zuidwest en Zuidoost zitten op of boven het Apeldoornse gemiddelde. Uit cijfers van de GGD blijkt dat relatief meer mannen dan vrouwen roken en dat het aandeel mannen dat graag hulp zou ontvangen voor stoppen met roken groter is dan het aandeel vrouwen dat hulp wil. Volwassenen van 19 tot 35 jaar zijn relatief vaker rokers dan volwassenen van 35 tot 65 jaar.

Naarmate het opleidingsniveau lager is, is het aandeel volwassenen dat rookt groter. Dit geldt ook voor het aandeel volwassenen dat behoefte heeft aan hulp voor stoppen met roken. Onder volwassenen die alleen wonen, is het aandeel rokers groter dan onder volwassenen die samen wonen.

Alcohol

41% van de Apeldoorners voldoet aan de richtlijn voor verantwoord alcoholgebruik (geen of maximaal 1 glas per dag). In de stadsdelen Zuidwest, Zuidoost en Noordoost ligt dit percentage gelijk of ongunstiger dan het gemiddelde in Apeldoorn.

Gezond gewicht

51% van de Apeldoorners heeft een BMI van 25 of meer. Daarbij ligt dit percentage gelijk of hoger in de dorpen, Zuidwest, Zuidoost en Noordoost. Gemiddeld heeft 15% van de Apeldoorners een BMI >30 en dus obesitas. Hierbij zitten de stadsdelen Zuidoost en Zuidwest op of boven dit gemiddelde. Dit zijn ook de stadsdelen waar gemiddeld minder aan beweging wordt gedaan.

In 2021 komen nieuwe gegevens beschikbaar uit 2020. De verwachting is dat de recente cijfers niet gunstiger zullen zijn. De effecten van de corona pandemie zijn daarnaast (ook) niet gunstig voor een gezonde leefstijl. Het belang van vitaal lang gezond blijven is alleen maar groter geworden hierdoor.

Uw Reactie
Uw Reactie