Jaarstukken 2022

In de jaarstukken leggen het college van Burgemeester en wethouders verantwoording af over de geleverde prestaties.

Bekijk de jaarstukken

Het jaarverslag vormt samen met de jaarrekening de verantwoording over het gevoerde beleid.

Jaarstukken 2022

Uw Reactie
Uw Reactie