Delen

Dit is een week van herdenken en vieren. Op 4 mei herdenken wij alle slachtoffers van oorlogsgeweld sinds de Tweede Wereldoorlog, waar ook ter wereld. Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven, alweer 77 jaar lang.

Onze bevrijding vierden we uitbundig, in 1945. En op een goed feest is iedereen welkom. We weten uit de geschiedenis dat dat helaas toen niet altijd zo was. Sommige mensen werden vergeten. Zo vergaten we de Joden. Velen van hen waren afgevoerd naar een concentratiekamp en keerden niet meer terug.

In Apeldoorn gold dat ook voor 1300 patiënten en personeelsleden van de Joodse psychiatrische instelling Apeldoornsche Bosch. In één nacht tijd, de nacht van 21 op 22 januari 1943, werden ze opgepakt en afgevoerd naar Auschwitz. Maar ook andere Apeldoornse Joden ondergingen dit lot.

Hun nabestaanden en de weinigen die het wel overleefden, voelden zich daarna hier niet welkom. Ze werden kil behandeld. Harteloos. Dat weten we uit recent onderzoek, maar we wisten het eigenlijk ook al uit verhalen. 

En dat betekent: mensen welkom heten. Mensen de aandacht geven die ze nodig hebben en verdienen. Zoals we in deze periode de vluchtelingen uit Oekraïne welkom heten, ook in Apeldoorn, dat is hartverwarmend.  Maar ook zoals we andere mensen op de vlucht voor oorlog welkom heten. En zoals wij zelf graag welkom worden geheten.  Laten we niet dezelfde fouten maken als toen. Laten we leren van onze eigen Apeldoornse geschiedenis. We kunnen de klok niet terugdraaien. We kunnen wel nieuwe zwarte bladzijden voorkomen. Vrijheid in verbondenheid. Laat dat ons antwoord zijn: wees welkom.

(Op apeldoorn.nl kunt u meer lezen over het onderzoek naar de houding van de gemeente Apeldoorn jegens de Joodse inwoners, toegespitst op de rol in de handel van Joods vastgoed.)

Ton Heerts
Ton Heerts Fotograaf: Rob Voss

Contact

Burgemeester Ton Heerts heeft geen vast spreekuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met zijn secretaresse via het telefoonnummer 14 055. Gesprekken met de burgemeester vinden in principe plaats in het stadhuis.

Bel: 14 055 of vul het Contactformulier in

Uw Reactie
Uw Reactie