Het dak op

Nu de energieprijzen zo stijgen, staan de telefoons roodgloeiend bij de installateurs van zonnepanelen en warmtepompen. Hetzelfde bij aannemers, met vragen over woningisolatie. Helaas: er zijn lange wachtrijen. Te weinig personeel.

In 2015 zijn er internationaal afspraken gemaakt om hoger onderwijs te stimuleren. Die teneur past bij onze huidige kennissamenleving. Sinds die tijd is het aantal studenten dat een HBO of universitaire opleiding volgt inderdaad verder gestegen. Missie geslaagd, zou je zeggen.

Het is maar hoe je het bekijkt. Want waar blijven de vakmensen die we ook hard nodig hebben?

Ook over duurzaamheid zijn er internationale  afspraken gemaakt. Minder energie verbruiken. Maar ook omschakelen op duurzamere energiebronnen, zoals zon, wind en aardwarmte.

Daarvoor zijn wetenschappers nodig die onderzoek doen en analyses maken. Daarvoor zijn ook ondernemers, organisatiedeskundigen en werktuigbouwkundigen nodig om het uit te rollen en te organiseren. En vakmensen om het aan de praktijk te toetsen en uit te voeren. Dat zijn de  mensen die het dak op gaan voor de zonnepanelen, die de warmtepompen aanleggen, de daken en muren isoleren. Omdat ze de kennis en ervaring hebben om dat te goed te doen.

De denker, de planner en de doener. De crux is: ze kunnen niet zonder elkaar. Want zo zwart-wit is het natuurlijk niet: denkers en planners doen óók en doeners denken en plannen óók. En dat is ook waarom ze elkaar moeten aanvullen, in onderlinge samenwerking.

En dus moeten we niet alleen universitair en hoger onderwijs stimuleren. Maar ook vakonderwijs. En die drie ook meer met elkaar verbinden.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het begint in ieder geval met meer waardering en respect voor elkaar. En de erkenning, op alle niveaus, dat vakwerk mooi en belangrijk werk is. Voor iedereen.

Ton Heerts
Burgemeester van Apeldoorn

Ton Heerts
Ton Heerts Fotograaf: Rob Voss

Contact

Burgemeester Ton Heerts heeft geen vast spreekuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met zijn secretaresse via het telefoonnummer 14 055. Gesprekken met de burgemeester vinden in principe plaats in het stadhuis.

Bel: 14 055 of vul het Contactformulier in

Uw Reactie
Uw Reactie