Spiegel

De stichting Sire is een campagne begonnen onder de slogan: ‘Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt’. De eerste reacties op sociale media lieten meteen zien dat het idee voor zo’n campagne niet uit de lucht komt vallen.

Mensen trokken meteen stevig van leer. Tegen alles en iedereen. Want veel mensen vinden polarisatie inderdaad een groot probleem. Dat uiteraard door anderen wordt veroorzaakt. Geen handen in eigen boezems bij dit onderwerp. Geen reacties als: “Ik ga ook graag los op sociale media. Maar als iemand dat tegen mij doet, vind ik dat zelf ook niet fijn. Dus misschien is het een goed idee om me voortaan wat in te houden.” Dat zijn minder dan 280 tekens, dus dat past best op Twitter.

Maar dat vraagt wel om enige moed. Moed om in de spiegel te kijken. En je af te vragen: wat doe ík om in gesprek te blijven met een ander? Wat kan ik doen en wat kan ik laten?

Dat is moeilijk. Maar wel nodig. Want het publieke debat dreigt te worden gekaapt door de schreeuwers. Door extreme standpunten. Door mensen die geen bijdrage willen leveren aan de democratie, maar haar willen ontregelen. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat veel Nederlanders zich daar zorgen over maken.

Dat zijn terechte zorgen. De vraag is natuurlijk of een campagne helpt. Vast niet alleen. Maar alle kleine beetjes helpen. En zo’n campagne en de afzender ervan meteen neersabelen, helpt in ieder geval niet.

Al moeten we ook voorzichtig zijn met het woord ‘polarisatie’. Want wat is dat? Meningsverschillen horen ook bij een democratie. En dat mag er soms best stevig aan toe gaan. Zolang we elkaar – inderdaad, daar heeft Sire gelijk in - maar niet verliezen. En dat is de verantwoordelijkheid van ons allemaal: politici, bestuurders, media, burgers. Van alle inwoners van dit land dus.

Die spiegel voor onszelf, die blijft echt nodig. Iedere ochtend weer. 

Ton Heerts

Ton Heerts
Ton Heerts Foto: Dimmen van Otterloo

Contact

Burgemeester Ton Heerts heeft geen vast spreekuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met zijn secretaresse via het telefoonnummer 14 055. Gesprekken met de burgemeester vinden in principe plaats in het stadhuis.

Bel: 14 055 of vul het Contactformulier in

Uw Reactie
Uw Reactie