Van twee kanten

Maandag 11 april is er op het stadhuis een avond voor Apeldoorners die de dupe zijn geworden van de toeslagenaffaire. De avond is vooral bedoeld voor het delen van verhalen met lotgenoten. Want daar is behoefte aan, hoorden we. Te merken dat je niet alleen bent, dat het niet aan jou ligt.

De toeslagenaffaire raakt aan de achilleshiel van onze samenleving: vertrouwen. Onze samenleving is gebaseerd op vertrouwen. In elkaar, in onze instituties, in de wet, in de democratie. Cruciaal voor vertrouwen is dat het wederzijds is. Dat het van twee kanten komt. Als iemand mij niet vertrouwt, is het niet gemakkelijk die ander wel te vertrouwen. Als burger kun je bijna niet anders dan de wet en de instituties te vertrouwen. Want er is geen alternatief.  Maar dan moeten de wetgever en de instituties dus ook vertrouwen op de burger. En niet het wantrouwen de boventoon laten voeren.

Als gemeente doen we ons best om gedupeerden van de toeslagenaffaire te ondersteunen. We hebben een meldpunt en onze medewerkers helpen waar ze kunnen. Maar we kunnen niet alles oplossen, dat weten we maar al te goed. De pijn en het verdriet kunnen we niet wegnemen. Hooguit verzachten. En dat is wat we proberen te doen met deze avond.

Niet alle gedupeerden van de toeslagenaffaire zijn bij ons in beeld. Want wie meldt zich graag bij de overheid  - ook al is dat een andere - als het vertrouwen onder het nulpunt is gezakt? Dus, kent u iemand die baat zou kunnen hebben bij een avond als deze? Wijs hem of haar erop en moedig hem/haar gerust aan te komen. Hij/zij is van harte welkom. (11 april, 19.30 – 21.30, Stadhuis, aanmelden is niet nodig.)

Ton Heerts

4 april 2022

Ton Heerts
Ton Heerts Foto: Dimmen van Otterloo

Contact

Burgemeester Ton Heerts heeft geen vast spreekuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met zijn secretaresse via het telefoonnummer 14 055. Gesprekken met de burgemeester vinden in principe plaats in het stadhuis.

Bel: 14 055 of vul het Contactformulier in

Uw Reactie
Uw Reactie