Concept Beleidsregel Parkeren 2024

Van donderdag 8 februari 2024 tot en met 21 maart 2024 is het concept van de Beleidsregel Parkeren 2024 voor iedereen in te zien.

Doel van deze beleidsregel is om nieuwe spelregels vast te stellen over het onderwerp parkeren bij op het moment dat er nieuwbouw in de gemeente Apeldoorn wordt gerealiseerd. In de beleidsregel is opgenomen hoeveel parkeerplaatsen bij verschillende functies moeten worden gemaakt (parkeernormen) en hoe bijvoorbeeld wordt omgegaan met dubbelgebruik en deelmobiliteit bij deze nieuwbouw. 

Het concept is ook in te zien bij het Omgevingsloket. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u er meer over vertellen. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. 

Tijdens de periode waarin het concept van de beleidsregel is in te zien kan iedereen hierop een zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren:

  • Digitaal: vul het formulier in op onze website (inloggen met DigiD).
  • Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de Afdeling Omgevingsbeleid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van zienswijze over ‘Concept Beleidsregel Parkeren 2024'. De zienswijze moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer en e-mailadres bevatten.
  • Mondeling: maak een afspraak met de heer Jaap van de Rijt of Kasper Wienk, bereikbaar via telefoonnummer 14 055.

Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Uw Reactie
Uw Reactie