Concept Actieplan verkeersveiligheid Apeldoorn

Van 13 april tot en met 25 mei is het concept Actieplan verkeersveiligheid Apeldoorn voor iedereen in te zien.

Doel van het concept Actieplan verkeersveiligheid Apeldoorn is om het aantal verkeersslachtoffers in Apeldoorn te verminderen. In het conceptplan worden maatregelen beschreven om dit doel te bereiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanpassingen van de infrastructuur, verlaging van de maximum snelheid op een aantal hoofdwegen en maatregelen die gericht zijn op gedragsbeïnvloeding.  

Bekijk het concept Actieplan verkeersveiligheid Apeldoorn (PDF, 5.780kB)

Het concept is ook in te zien bij het Apeldoorns Omgevingsloket. De medewerkers van het omgevingsloket kunnen u er meer over vertellen. Bij het omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het Apeldoorns omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/afspraakomgevingsloket.

Tijdens de periode waarin het concept van het Actieplan verkeersveiligheid Apeldoorn is in te zien kan iedereen hierop een zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren:

  • digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/zienswijzebeleid (inloggen met DigiD).
  • schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de Afdeling Omgevingsbeleid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over concept Actieplan verkeersveiligheid Apeldoorn’. De zienswijze moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer en e-mailadres bevatten.
  • mondeling: maak een afspraak met mevrouw Jeannette Kuipers, telefoonnummer 14 055.

Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Uw Reactie
Uw Reactie