Volkshuisvestingskader Apeldoorn

Als gemeente willen we dat onze inwoners prettig wonen. Dat zij trots zijn op hun wijk en dat de woningen aansluiten op de woonwensen. Zo ontwikkelen we samen een leefbare en duurzame gemeente. In het nieuwe Volkshuisvestingskader beschrijven we wat we willen gaan doen en hoe we dat voor elkaar krijgen. Uw inbreng wordt gewaardeerd. Wilt u met ons meedenken?

Samen bouwen aan een ideale woonomgeving

In het Volkshuisvestingskader worden belangrijke vraagstukken beantwoord, zoals: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn? Hoe kunnen we mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben helpen aan een passende woning? Hoe kunnen we de woningen in de gemeente verduurzamen en bijdragen aan een beter klimaat?

Wat is een Volkshuisvestingskader?

In een Volkshuisvestingskader leggen we vast hoe we de komende jaren gaan werken aan wonen in Apeldoorn. Daarbij beginnen we niet vanaf nul. In onze Omgevingsvisie hebben we namelijk vastgelegd wat we in Apeldoorn belangrijk vinden voor wonen. En in de Kadernota Maatschappelijke ontwikkeling staat wat we belangrijk vinden voor de combinatie wonen en zorg. In het Volkshuisvestingskader werken we dit verder uit. We beschrijven de belangrijkste woonopgaven van Apeldoorn tot 2027. 

In een Woonprogramma leggen we vast hoe we de komende jaren gaan werken aan wonen in Apeldoorn.
In een Woonprogramma leggen we vast hoe we de komende jaren gaan werken aan wonen in Apeldoorn. Fotograaf: Peter Lous

Het volkshuisvestingskader vastgesteld

Op 21 september heeft de gemeenteraad het Volkshuisvestingskader vastgesteld. Daarmee is het kader vastgesteld beleid dat de gemeente verder uitwerkt en uitvoert in samenwerking met partners in de bouw en de zorg.

Lees het volkshuisvestingskader hier

Uw Reactie
Uw Reactie