Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Financiële maatregelen

De samenleving wordt op veel terreinen financieel getroffen door de coronacrisis. Naast de maatregelen van het Rijk neemt de gemeente zelf ook tal van maatregelen.

Mijn Apeldoorn

Zo gaat de gemeente coulant om met subsidieontvangers en verlenen we waar het kan uitstel van betaling. Veel is alleen ook maatwerk en we bekijken dan ook per partij wat nodig en mogelijk is. Op deze pagina vindt u besluiten die het college genomen heeft op financieel vlak. Deze pagina zal regelmatig geüpdatet worden.

Belastingen

Uitstel van betaling gemeentebelasting

De gemeente Apeldoorn volgt het beleid van de rijksoverheid. Dat houdt in dat ondernemers bijzonder uitstel van betaling kunnen krijgen voor de komende 3 maanden. In navolging van de belastingdienst zullen wij ook de rente verlagen van 4% naar 0,01% met ingang van 23 maart 2020.

Toeristenbelasting

De inning van de toeristenbelasting van 2019 wordt met minimaal 3 maanden uitgesteld.

Reclamebelasting

De reclamebelasting wordt niet in juni 2020 geïnd. Dat gaan we ergens na de zomer doen.

Evenementen

21 april 2020 heeft het kabinet het verbod op bijeenkomsten en evenementen verlengd, in elk geval tot 1 september 2020. Mogelijk wordt er langer verlengd.

Gemeente Apeldoorn ondersteunt organisatoren met drie maatregelen. Deze zijn op het gebied van toegekende subsidies, op het gebied van leges voor vergunningen en op het gebied van verduurzaming. Alle  evenementen-organisatoren die bij ons bekend zijn, zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Zorg

Zorgaanbieders

Ook voor zorgaanbieders kijken we naar gepaste maatregelen om deze crisistijd door te komen. Op de website van de Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe kunt u hier meer informatie over vinden.

Routegebonden vervoer

Verschillende vervoersbedrijven in de gemeente Apeldoorn zorgen ervoor dat leerlingen op school kunnen komen en oudere mensen bijvoorbeeld naar de dagbesteding kunnen. Dit werk is alleen nagenoeg stil komen te vallen. Om te zorgen dat deze bedrijven niet omvallen, komen wij ze tegemoet in de ontstane onzekere financiële situatie. Wij hebben de bedrijven hierover geïnformeerd.

Vastgoed en grond

Vastgoed

Huurders die een gemeentelijk pand huren, zoals bijvoorbeeld huurders op het Zwitsal terrein of mensen die een woning van de gemeente huren, kunnen uitstel van huurbetaling krijgen. Vooralsnog geldt dit voor de maanden april, mei en juni als zij als gevolg van de coronamaatregelen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Om uitstel te krijgen, kunnen huurders zich melden bij hun contactpersoon van de gemeentelijke afdeling Vastgoed.

Grondverkoop

Particulieren, ontwikkelaars en bedrijven die een gemeentelijke woon- of bedrijfskavel gereserveerd hebben, krijgen de mogelijkheid om de oorspronkelijke reserveringstermijn kosteloos met drie maanden te verlengen.

Sport- en cultuur

Als partijen in liquiditeitsproblemen komen door Corona krijgen zij de mogelijkheid om de huur, leningen en service lasten later te betalen. Partijen kunnen contact opnemen met de contactpersoon binnen de gemeente om dit te regelen.

De geplande uitbetalingen van de subsidies gaan ook gewoon door. Daarnaast zullen wij coulant omgaan met de prestatieafspraken voor 2020. Zo zal de subsidie niet worden teruggevorderd als de prestatieafspraken niet zijn behaald als gevolg van de maateregelen rond COVID-19.

Wij volgen hiermee de coulancemaatregelen van het rijk.  Dat wil zeggen dat uitstel, aanpassingen of verplaatsing van de activiteiten in principe worden geaccepteerd. Dat geldt ook voor het vergoeden van reeds gemaakte kosten indien de activiteiten niet meer kunnen worden uitgevoerd. Gemaakte kosten moeten wel verantwoord worden.