Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Ondernemen en corona

Mijn Apeldoorn

Uitgelicht

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Daartoe heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG) de noodverordening vastgesteld. De noodverordening staat op de website van de VNOG. Daar vindt u ook de veel gestelde vragen en antwoorden.
 
Wij kunnen ons voorstellen dat de maatregelen vragen oproepen. U kunt daarvoor het bedrijvencontactpunt van de gemeente Apeldoorn benaderen via bedrijvencontactpunt@apeldoorn.nl. Wij doen onze uiterste best om u van de laatste, actuele informatie te voorzien. Gezien de drukte kan dit soms iets langer duren. Wij hopen hierin op uw begrip.
 
Een korte opsomming en een handige factsheet met de actuele maatregelen, vindt u op de website van de Rijksoverheid

Ondersteuning

Veel bedrijven in de gemeente Apeldoorn, ondernemers en zzp’ers ervaren de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. De gemeente en andere organisaties doen er alles aan om u te helpen.

Landelijke hulp 

In het derde steunpakket voor ondernemers zijn de Tozo, NOW en TVL in aangepaste vorm verlengd van 1 oktober tot eind juni 2021.

TIP -  Met behulp van onderstaande tools kunt u meer inzicht krijgen in welke regelingen op u van toepassing zijn:

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers: TOZO 3

De Tozo krijgt een vervolg met aangepaste voorwaarden. De eerder aangekondigde vermogenstoets bij een Tozo-aanvraag gaat pas in april 2021 in. De Tozo 3 loopt door tot eind juni 2021. De regeling is aan te vragen tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021.
Net als bij de Tozo 1 en 2 bestaat de Tozo 3 uit een tegemoetkoming voor levensonderhoud en een mogelijkheid voor het aanvragen van bedrijfskrediet tot maximaal 10.157 euro voor Tozo 1,2 en 3 gezamenlijk.
U kunt uw aanvraag doen op de website van Het Gros

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid: NOW 3

De NOW voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten en is verlengd tot eind juni 2021 onder de naam NOW 3. Bij de NOW 3 gaat de minimale omzetdaling omhoog en de vergoeding omlaag. Ook komt er een inspanningsplicht voor de werkgever om mensen die hun baan verliezen naar nieuw werk te begeleiden.
Aanvragen gaat via het UWV. Vanaf half november 2020 is aanvragen met terugwerkende kracht mogelijk voor de periode oktober t/m december 2020. Meer informatie over de NOW 3 vindt u op de website van het UWV.

Tegemoetkoming vaste lasten: TVL

De TVL is met aangepaste voorwaarden verlengd tot eind juni 2021. Hiervoor trekt het Rijk 600 miljoen euro uit.
De verlengde TVL kunt u aanvragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op dit moment is aanvragen nog niet mogelijk, maar u kunt zich al wel vast registreren om op de hoogte gehouden te worden over aanvraagmogelijkheden.

Meer informatie

Voor een overzicht van alle actuele tijdelijke financiële regelingen kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

Lokale hulp

Uitstel van betaling gemeentebelasting

Bent u ondernemer en heeft u of verwacht u betalingsproblemen om uw aanslag gemeentebelastingen tijdig te betalen, stuur dan een e-mail naar info@tribuut.nl. Geef in deze e-mail aan wie u bent en voor welke aanslag(en) u het uitstel vraagt. Vergeet ook niet uw telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens te vermelden. Tribuut kan dan zo nodig rechtstreeks contact met u opnemen. Wilt u in het onderwerp ‘corona-uitstel’ zetten? Dan kunnen wij uw verzoek met voorrang oppakken.
Zodra uw verzoek om uitstel binnen is, zet Tribuut de invordering stil voor 3 maanden. Na die tijd gaan wij, samen met u, kijken welke (maatwerk)oplossing voor u/uw bedrijf noodzakelijk is.

Uitstel van betaling waterschapsbelasting

Uitstel van betaling aanvragen gaat via de website van GBLT

Financiële maatregelen gemeente

De gemeente heeft een aantal financiële maatregelen getroffen, onder meer op het gebied van toeristenbelasting, reclamebelasting en evenementensubsidies en -leges.

Regeling meerkosten door corona

De regeling is voor aanbieders die zorg/ondersteuning leveren op basis van de subsidieregeling Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 2018 en/of  op basis van een begrotingssubsidie Wmo, Jeugdwet of Maatschappelijke opvang/ beschermd wonen)  met de gemeente Apeldoorn en voor PGB houders die zorg en ondersteuning inkopen onder de Wmo en Jeugdwet (vanaf 13 maart jl).
Tevens kunnen de gecontracteerde vervoerders voor Wmo-dagbesteding , Leerlingenvervoer en Jeugdwetvervoer in aanmerking komen voor deze regeling.

Bedrijvencontactpunt en relatiemanagers

Het bedrijvencontactpunt is altijd bereikbaar voor uw ondernemersvragen bedrijvencontactpunt@apeldoorn.nl. Vanzelfsprekend kunt u ook terecht bij uw vaste relatiemanager bedrijven.

Nieuwsbrief

Er is een nieuwsbrief corona en ondernemers. Hierin staat het laatste nieuws, actuele informatie en handige links. Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Nuttige websites

Branche Specifieke websites