Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Ondernemen en corona

Mijn Apeldoorn

Noodverordening

Sinds 1 juli 2020 geldt binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)– en dus in elk van de 22 deelnemende gemeenten – een nieuwe noodverordening. Meer informatie en de noodverordening zelf staat op de website van de VNOG. Daar vindt u ook de veel gestelde vragen en antwoorden.
Een korte opsomming en een handige afbeelding met de algemene regels per 1 juli, vindt u op deze webpagina van de Rijksoverheid.

Vragen over de '1,5 meter' plannen en ideeën

Bij de gemeente komen veel vragen binnen van bedrijven, verenigingen en organisaties die een oordeel willen over hun plan of protocol om te voldoen aan de veiligheidseisen van de 1,5 meter samenleving in coronatijd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de vraag of men met dat plan de juiste keuzes maakt en het goed doet: aanpassing van routes, inrichting van een ruimte, praktische oplossingen, beschermingsmiddelen of gedragsregels.

De gemeente waardeert en begrijpt deze vraag, echter het is praktisch niet mogelijk om inhoudelijk al deze protocollen te controleren of op locatie te beoordelen. Goed om te weten: het is formeel ook niet nodig om uw aanpak aan de gemeente voor te leggen. In het algemeen is het zaak om met gezond verstand en logisch nadenken aan de noodverordening te voldoen.

Landelijke hulp 

Sinds 30 juni is de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) open. Deze regeling is bedoeld om mkb-bedrijven te helpen een deel van hun vaste lasten te betalen. De regeling volgt op de eerdere Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS). Voor meer informatie kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ondernemers die gebruik willen maken van de tweede versie van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0) kunnen sinds maandag 6 juli 2020 een aanvraag indienen via de website van uitkeringsinstantie UWV voor een tegemoetkoming op de loonkosten. De tweede versie van de NOW heeft als doel om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. De NOW 2.0 geldt voor een periode van vier maanden en richt zich op omzetdalingen vanaf 1 juni.

Vanaf 1 oktober 2020 9.00u kunnen werkenden, waaronder flexwerkers en zelfstandig ondernemers, zich aanmelden voor een ontwikkeladviesgesprek. Met de tijdelijke subsidieregeling 'NL leert door met inzet van ontwikkeladvies' (NLLD-OA) krijgen werkenden een beeld van hun situatie. Ook krijgen ze de mogelijkheid om een eerste stap te zetten in een eventuele (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie. Meer informatie hierover staat op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

MKB Nederland, Kamer van Koophandel en VNO-NCW hebben samen een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel 0800 2117 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur). Via de website van de Kamer van Koophandel is het loket online te bereiken. Hier vindt u ook alle informatie over de economische steunmaatregelen van het Rijk. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben ook de coronacalculator ontwikkeld. Daar kunt u berekenen in hoeverre u in aanmerking komt voor een overheidsmaatregel. Bekijk de coronacalculator

Lokale hulp

Tozo inkomensondersteuning voor levensonderhoud

De regeling voor aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor zelfstandigen verandert vanaf 1 juni 2020. Ondernemers kunnen ook in de maanden juni, juli, augustus en september 2020 een beroep doen op de regeling. Maar er is een aantal wijzigingen in de voorwaarden. Met als belangrijkste wijziging dat er vanaf juni wel een toets op partnerinkomen is. Ook is het vanaf 1 juni niet langer mogelijk om de regeling met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 aan te vragen.

Tozo inkomensondersteuning verlengen
Heeft u voor 1 juni al wel aanspraak gemaakt op de regeling? Dan hoeft u niet opnieuw een volledige aanvraag te doen. U kunt dan een verlenging aanvragen met de toevoeging van het inkomen van een eventuele partner. Hiervoor kunt u het Tozo verlenging-formulier invullen.

Tozo inkomensondersteuning voor het eerst aanvragen
Wilt u de inkomensondersteuning aanvragen en heeft u deze voor 1 juni 2020 niet ontvangen? Dan kunt u het Tozo aanvraagformulier invullen.

Brief ontvangen over wijzigingen?
Heeft u een brief ontvangen met het verzoek wijzigingen door te geven die van invloed kunnen zijn op uw uitkering? Dan kunt u dat met Digid doen via www.apeldoorn.nl/veranderingendoorgeven. Inkomsten kunt u doorgeven via www.apeldoorn.nl/inkomstenformulier-indienen. Ontvangt u geen TOZO-uitkering meer en heeft u eventuele wijzigingen al doorgegeven? Dan kunt u de brief als niet verzonden beschouwen.

Tozo lening voor bedrijfskapitaal

Ondernemers met liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Deze lening bedraagt maximaal €10.157,-. Het bedrag moet wel terugbetaald worden. De lening heeft een maximale looptijd van drie jaar en kent een rentepercentage van 2%.

U kunt de lening voor bedrijfskapitaal aanvragen via het aanvraagformulier. Na ongeveer 10 werkdagen neemt BTBedrijfsadvies contact met u op over de lening. Dit bedrijf helpt ons met de aanvragen. Het duurt ongeveer drie weken om uw aanvraag af te handelen. Loopt u vast bij uw aanvraag door een technisch probleem in het systeem, stuur een e-mail naar gros@apeldoorn.nl.

Heeft u al eerder een lening voor bedrijfskapitaal ontvangen, maar nog niet het maximale bedrag van €10.157,- bereikt? Dan kunt u een tweede aanvraag voor de lening doen. Daarbij geldt dat de hoogte van beide leningen samen niet hoger dan €10.157,- kan zijn.

Let op! Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken.

Vragen over Tozo?
Heeft u nog vragen over Tozo? Bekijk dan eerst het overzicht met veelgestelde vragen. Staat uw vraag niet in dit overzicht? Neem dan contact op via 14 055 (keuze 1), via uwreactie@apeldoorn.nl of vul het contactformulier in.. 

Uitstel van betaling gemeentebelasting

Bent u ondernemer en heeft u of verwacht u betalingsproblemen om uw aanslag gemeentebelastingen tijdig te betalen, stuur dan een e-mail naar info@tribuut.nl. Geef in deze e-mail aan wie u bent en voor welke aanslag(en) u het uitstel vraagt. Vergeet ook niet uw telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens te vermelden. Tribuut kan dan zo nodig rechtstreeks contact met u opnemen. Wilt u in het onderwerp ‘corona-uitstel’ zetten? Dan kunnen wij uw verzoek met voorrang oppakken.
Zodra uw verzoek om uitstel binnen is, zet Tribuut de invordering stil voor 3 maanden. Na die tijd gaan wij, samen met u, kijken welke (maatwerk)oplossing voor u/uw bedrijf noodzakelijk is.

Uitstel van betaling waterschapsbelasting

Uitstel van betaling aanvragen gaat via de website van GBLT

Financiële maatregelen gemeente

De gemeente heeft een aantal financiële maatregelen getroffen, onder meer op het gebied van toeristenbelasting, reclamebelasting en evenementensubsidies en -leges.

Regeling meerkosten door corona

De regeling is voor aanbieders die zorg/ondersteuning leveren op basis van de subsidieregeling Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 2018 en/of  op basis van een begrotingssubsidie Wmo, Jeugdwet of Maatschappelijke opvang/ beschermd wonen)  met de gemeente Apeldoorn en voor PGB houders die zorg en ondersteuning inkopen onder de Wmo en Jeugdwet (vanaf 13 maart jl).
Tevens kunnen de gecontracteerde vervoerders voor Wmo-dagbesteding , Leerlingenvervoer en Jeugdwetvervoer in aanmerking komen voor deze regeling.

Bedrijvencontactpunt en relatiemanagers

Het bedrijvencontactpunt is altijd bereikbaar voor uw ondernemersvragen bedrijvencontactpunt@apeldoorn.nl. Vanzelfsprekend kunt u ook terecht bij uw vaste relatiemanager bedrijven.

Nuttige websites

Branche Specifieke websites

Nieuwsbrief

Er is een nieuwsbrief corona en ondernemers. Hierin staat het laatste nieuws, actuele informatie en handige links. Meld je aan voor de nieuwsbrief.